Vijest
06.09.2022

Preminula prof. emer. Sonja Bašić - vrsna anglistica i amerikanistica te prva dekanica Filozofskoga fakulteta

U 90. godini preminula je prof. emer. Sonja Bašić, istaknuta anglistica i amerikanistica, prva dekanica Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dugogodišnja predstojnica Katedre za amerikanistiku Odsjeka za anglistiku, vrsna znanstvenica i prevoditeljica.

Rođena u Rijeci, školovala se na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je doktorirala tezom "Edgar Allan Poe u hrvatskoj i srpskoj književnosti" te na koncu bila profesorica u trajnom zvanju. Suosnivačica je Katedre za amerikanistiku (1982.) i Poslijediplomskih američkih studija (1986.). Kao predstojnica Katedre i voditeljica bila je na čelu studija od 1992., kada su u jeku rata morali biti premješteni iz Dubrovnika u Zagreb, gdje je 1997. – 2004. zaživio obnovljeni Poslijediplomski studij.

Od 1992. do 1994. profesorica Bašić obnašala je dužnost dekanice Filozofskoga fakulteta, kao prva žena u povijesti na toj funkciji. Godine 1991. dobitnica je Povelje Filozofskoga fakulteta.

Tijekom karijere usavršavala se na brojnim ustanovama u inozemstvu, među njima na vodećim američkim sveučilištima. Sonja Bašić bila je članicom mnogih stručnih udruga u Hrvatskoj (Matica hrvatska, Hrvatsko društvo književnih prevodilaca i dr.) i inozemstvu (James Joyce FoundationEuropean Association for American Studies). Sudjelovala je u uredništvima niza časopisa te od 1966. do 1973. obnašala je dužnost tajnice Hrvatskoga centra PEN-a i kao takva bila potpisnicom Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika. Nakon sloma Hrvatskoga proljeća, i nemogućnosti da se olakša položaj zatvorenih pisaca, dala je 1973. ostavku na funkciju uz tadašnjeg predsjednika Hrvatskoga PEN-a Antuna Šoljana. Jedna je od dvanaest članova skupštine IUC-a u Dubrovniku koji su svojim potpisima omogućili obnavljanje te institucije u Hrvatskoj.

Kao književna prevoditeljica, prof. Bašić istakla se osobito prijevodima dvadesetak kazališnih komada izvođenih u kazalištima širom Hrvatske.

Kao predavač uvela je i prakticirala inovativni, interaktivni i seminarski oblik nastave te je svojim brojnim i raznovrsnim kolegijima iz engleske i američke književnosti 19. i posebice 20. stoljeća odgojila generacije hrvatskih anglista i amerikanista. Uspostavila je i uspješno održavala veze s kolegama u struci, napose s inozemnim amerikanističkim katedrama. Osobito se ističe suradnja s katedrama ili institutima za američke studije u Grazu, Münchenu, Mainzu, Berlinu, Oslu, Bergenu, Parizu te nekoliko sveučilišta u SAD-u.

Znanstveni interes prof. Bašić bio je usmjeren na proučavanje američke književnosti kasnog 19. stoljeća i 20. stoljeća. Posebno valja izdvojiti njezino istraživanje djela Williama Faulknera. Izuzetno je vrijedan i njezin doprinos proučavanju Jamesa Joycea, kao i njezin pristup povijesno-teorijskim aspektima angloameričkog modernizma i teoriji naracije.

Počivala u miru.Top