Vijest
13.06.2017

Predstavnice Sveučilišta Dongseo posjetile Sveučilište u Zagrebu

U utorak 6. lipnja 2017. rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras ugostio je delegaciju Sveučilišta Dongseo iz Južne Koreje. Sveučilište Dongseo predstavljale su dr. Dong Soon Park, kancelarka Zaklade za obrazovanje Sveučilišta Dongseo, prof. dr. Jung Sun Kim, dopredsjednica Sveučilišta te prof. Soon Rae Cha s Glazbenoga odjela Sveučilišta Dongseo.

Uvažene gošće uz rektora Damira Borasa primili su i prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Miloš Judaš, prof. dr. sc. Neven Vrček i doc. dr. sc. Sandro Gerić s Fakulteta organizacije i informatike te izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec s Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Suradnja između Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu i Dongseo Sveučilišta započela je 2014. godine pokretanjem projekta  SOCTECH - Knowledge Consortium Social Technologies for Smart and Inclusive Society u okviru kojega djeluje osam sveučilišta: Sveučilište Bolonja (Italija), Sveučilište Josai (Japan, Tokio), Sveučilište Middlesex (Velika Britanija, London), Sveučilište Huazhong (Kina), Sveučilište Dongseo (Koreja), Sveučilište Mykolas Romeris (Vilnius, Litva), Sveučilište Linaus (Švedska) te Fakultet organizacije i informatike (Sveučilište u Zagrebu).

Cilj je projekta uspostaviti okvir za suradnju između visokoškolskih institucija Europe i jugoistočne Azije. Suradnja se odvija kroz razvoj i izvođenje zajedničkih studijskih programa, razmjenu nastavnika i studenata, organiziranje znanstvenih konferencija, sudjelovanje u prijavama i radu na projektima. Dogovorom članova, voditelj projekta je Sveučilište Mykolas Romeris. Koordinator projekta na Fakultetu organizacije i informatike je doc. dr. sc. Sandro Gerić.

Od dosadašnjih aktivnosti uspostavljene su web stranice projekta, dostupne na poveznici: http://consortiumsoctech.mruni.eu/, uspostavljen je međunarodni časopis 'Social Technologies' te se kontinuirano organizira konferencija Social Technologies.

Uzimajući u obzir postojeću platformu, a sukladno izrečenim potencijalnim zajedničkim interesima, sveučilišta će nastaviti u okviru individualnih inicijativa dogovarati određene suradnje.Top