Vijest
06.02.2014

Predstavljen novi udžbenik "Osnove tiskovnih formi"

Na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 31. siječnja 2014. predstavljen je novi udžbenik Osnove tiskovnih formi, autori kojega su autori prof. dr. sc. Miroslav Gojo i izv. prof. dr. sc. Sanja Mahović Poljaček. Svečano predstavljanje vodio je obnašatelj dužnosti dekana prof dr. sc. Borivoj Modlic.

Udžbenik je predstavila prof. dr. sc. Ema Stupnišek Lisac kao jedna od recenzentica. Istaknula je važnost udžbenika, pogotovo što je to prvi udžbenik nakon 28 godina od zadnjeg izdanja Kemigrafije prof. dr. sc. Olge Korelić. Osnove tiskarskih formi sastoje se od sedam poglavlja u kojima su iscrpno obrađeni osnovi tipovi tiskovnih formi, svojstva materijala za izradu tiskovnih formi, kemijsko otapanje i taloženje kovina, osnove elektrokemije, površinske pojave, fotoosjetljivi kopirni slojevi i postupci kopiranja. Udžbenik je stručno utemeljen, s naglaskom na teorijske osnove obrađenog područja, što studentima omogućava kvalitetno svladavanje gradiva.

Usporedno s najnovijim znanjima iz područja grafičke tehnologije, autori ovog udžbenika koriste se i znanjima iz drugih znanstvenih područja, kao što su kemija, fizika, kristalografija, elektrotehnika i metalurgija. Udžbenik ima 192 stranice i 188 slika, te sadrži i sve ostale elemente kvalitetnog udžbenika: Predgovor i Uvod, Popis simbola i kratica, Literaturu, Izvore fotografija i posebno korisno Kazalo pojmova. Također, obogaćen je zanimljivim podacima iz povijesti tiskarstva te efektnim ilustracijama, što ga čini posebno privlačnim.

Prof. dr. sc. Miroslav Gojo kao jedan od autora zahvalio je koautorici izv. prof dr. sc. Sanji Mahović Poljaček na njezinu trudu, kao i recenzentima i sponzorima, te Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao nakladniku. Koautorica izv. prof dr. sc. Sanja Mahović Poljaček zahvalila je i darovala primjerak udžbenika kolegicama i kolegama koji su pomogli u izdavanju udžbenika.

Na kraju promocije prof dr. sc. Borivoj Modlic podijelio je zahvalnice sponzorima: RADIN print d.o.o., RADIN grafika d.o.o., Pasanec d.o.o., Printera grupa d.o.o. i Trgo fortuni, a prof. dr. sc. Miroslav Gojo darovao je nekoliko primjeraka knjižnici Grafičkog fakulteta, kao i gostima s Fakulteta tehničkih nauka, Departmana za grafičko inženjerstvo i dizajn Univerziteta u Novom Sadu, koji su nazočili predstavljanju udžbenika.

                                     Top