Vijest
24.11.2016

Predstavljanje modela pomoći u stambenom zbrinjavanju mlađega nastavnoga osoblja Sveučilišta u Zagrebu

Predstavljanje modela pomoći Grada Zagreba u partnerstvu sa Sveučilištem u Zagrebu namijenjenoga stambenom zbrinjavanju mlađega nastavnoga osoblja pod nazivom "Podbrežje" održat će se u četvrtak 24. studenoga 2016. u 17 sati u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu (Trg maršala Tita 14).

 

U okviru zagrebačkoga modela stanogradnje Grad će kupcima stanova subvencionirati kamatu stambenih kredita tako što će kupci plaćati kamatnu stopu u iznosu od 2 posto, a razliku će subvencionirati Grad. Stambeni krediti u ovom programu bit će povoljniji od tržišnih i neće se tražiti polog. Stanovi će također biti cjenovno jeftiniji od tržišnih.

Cilj projekta je pomoć u ostvarivanju stambene sigurnosti mladih znanstvenika, asistenata, poslijedoktoranada i docenata, zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu, i njihovih obitelji kako bi se omogućio ostanak mladih i sposobnih ljudi u Hrvatskoj. Ovakvo ulaganje pokazat će višestruki dobitak mjeren u demografskim, gospodarskim, socijalnim i drugim učincima na razvoj i društvo u cjelini. Anketa procjene stambenih potreba mlađega nastavnoga osoblja na Sveučilištu u Zagrebu provedena je krajem svibnja, a javna rasprava o prijedlogu Pravilnika o subvencioniranju stambenih kredita asistenata, poslijedoktoranada i docenata, zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu krajem rujna ove godine.

U prvoj fazi planira se graditi 600 stanova: 200 za socijalni najam, 200 za javni najam i 200 za mlađe nastavno osoblje zaposleno na Sveučilištu, a koji nemaju riješeno stambeno pitanje. Gradnja je započela u srpnju ove godine, a useljenje se predviđa u jesen 2017. U ponudi će biti stanovi različitih kvadratura, od jednosobnih do višesobnih.

Stambeno naselje "Podbrežje" nalazit će se u Novom Zagrebu uz Velikogoričku cestu i obuhvaća 19,4 hektara. Predviđeno je 11 samostojećih, stambenih građevina visine do 9 etaža, samostojeća poslovna građevina visine do 35 etaža, dvije predškolske ustanove, škola, kulturno-informativni centar, bazenski kompleks i sportska dvorana te parkovi.

Svi zainteresirani na vrijeme će biti obavješteni o potrebnoj dokumentaciji i detaljima.Top