Vijest
12.12.2013

Predstavljanje knjige "Zgrada Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 1913. - 2013."

U petak 13. prosinca 2013. u 11 sati u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu bit će predstavljena knjiga Zgrada Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 1913.-2013.

Uz rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksu Bjeliša, knjigu će predstaviti prorektor za prostorni razvoj i međuinstitucijsku suradnju prof. dr. sc. Bojan Baletić i urednica knjige dr. sc. Snješka Knežević.

U sklopu predstavljanja knjige bit će premijerno prikazan dokumentarni film Željka Senečića Sto godina Zgrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Pozivnica (.pdf)

“Zgrada Nacionalne i sveučilišne knjižnice, povijest i sadašnjost same knjižnice bili su predmetom zanimanja mnogih autora, stručnjaka iz više disciplina, pa se činilo smislenim i razumnim objaviti neke njihove tekstove u ovoj knjizi, posvećenoj stotoj obljetnici postojanja prve zgrade knjižnice. Za ovu su priliku tekstovi opremljeni novom vizualnom građom i dijelom preuređeni. Uz tih pet tekstova za ovu su knjigu nove tekstove napisala još dva autora. Knjizi posebnu estetsku dimenziju pridaju fotografije Damira Fabijanića, snimljene prije prenamjene zgrade i u sklopu priprema za monografiju, koja nažalost dosada nije realizirana.”, ističe u knjizi njezina urednica dr. sc. Snješka Knežević.

Knjiga Zgrada Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 1913. – 2013. tiskana je u ediciji Sveučilište i grad.Top