Vijest
09.09.2019

Predavanje pod nazivom "Mjerenje ljudskoga kapitala znanja"

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u ponedjeljak 9. rujna u 11 sati dr. sc. Harry Patrinos, menadžer sektora za obrazovanje u Svjetskoj banci za regiju Europe i središnje Azije, održao je predavanje na temu mjerenja ljudskoga kapitala znanja, tj. vještina koje ljudi usvoje tijekom svojih života.

Istraživanja pokazuju da učenici diljem svijeta pohađaju nastavu, ali nužno ne usvajaju nova znanja. Dr. sc. Patrinos je predstavio novo istraživanje koje mjeri ishode učenja u 164 zemlje, te obuhvaća 98 % svjetske populacije praćene u razdoblju od 2000. do 2017. godine. Rezultati ovog istraživanja također pružaju novi uvid u vezu između ljudskog kapitala i ekonomskog razvoja zemalja.

Sveučilište u Zagrebu za svoju primarnu misiju ima obrazovanje i vodeći je čimbenik u stvaranju budućih profesionalaca te njihovo postavljanje na tržište rada. Nova znanja i inovativni pristup u ovom području pomoći će u razradi metodika ishoda učenja i njihove diseminacije u okviru sustava za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju. Ishodi ili rezultati učenja iznimno su važni visokoškolskim ustanovama jer one koreliraju međusobno, s poslodavcima i gospodarskim subjektima te širom društvenom zajednicom.

Svako ozbiljno istraživanje stoga utječe na dopunu postojećih, osmišljavanje novih, učinkovitijih studijskih programa koji će omogućiti izobrazbu kvalitetnijih i konkurentnijih stručnjaka spremnih za aktivno participiranje u gospodarstvu. Istraživanje dr. sc. Patrinosa veliko je i opsežno te nudi nove zaključke u vezi usvajanja novih znanja, a time i inovativne pristupe u povezivanju potencijala budućih zaposlenika u gospodarstvu i razvoja samoga gospodarstva.

Tribina „Inovacije i transfer tehnologije – poticaj gospodarskoga razvoja Hrvatske“ organizirana je kao niz javnih predavanja, razgovora, okruglih stolova i radionica kojima je cilj poticati i popularizirati ideju o inovacijama i prijenosu znanja sa sveučilišta i znanstvenih institucija kao temeljima budućega inovativnoga gospodarstva.

Prisutne su uvodno pozdravili prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Jurica Pavičić, dekan Ekonomskoga fakulteta, a voditelj tribine je izv. prof. dr. sc. Domagoj Hruška, također s  Ekonomskoga fakulteta.

Više o predavaču dr. sc. Harryju Patrinosu možete vidjeti OVDJE.

Organizacijski odbor:
prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, predsjednik, akademik Leo Budin, akademik Marin Hraste, prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, prof. dr. sc. Dubravko Majetić, prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, prof. dr. sc. Nikola Mrvac, prof. dr. sc. Gordana Pavlović i prof. dr. sc. Tibor Pentek

Savjet Tribine:

prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu

akademkinja Vida Demarin, tajnica Razreda za medicinske znanosti i članica Predsjedništva HAZU-a

Suorganizator:
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Svjetska banka Hrvatska

Partner:
Udruga inovatora HrvatskeTop