Vijest
16.01.2017

Predavanje ministra financija Zdravka Marića na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu

U auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu u ponedjeljak 16. siječnja 2017. u 17 sati održani su predavanje i panel-rasprava pod nazivom "Porezna reforma i utjecaj na proračunske prihode jedinica lokalne i regionalne samouprave". Predavanje je održao ministar financija Republike Hrvatske dr. sc. Zdravko Marić, a u panel raspravi sudjelovali su Željko Turk, gradonačelnik Grada Zaprešića i predsjednik Udruge gradova, Ante Dabo, gradonačelnik Grada Novalje, Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule i mr. sc. Vojko Obersnel, gradonačelnik Grada Rijeke. Događanju je prisustvovao prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu.

Cilj je predavanja bio upoznati sudionike s promjenama poreznoga sustava koje će imati utjecaj na proračunske prihode lokalnih proračuna. Cjelovita porezna reforma trebala bi rezultirati smanjenjem ukupnoga poreznoga opterećenja, potaknuti konkurentnost gospodarstva i porezni sustav učiniti održivim i jednostavnijim. Građani i poduzeća trebali bi, na temelju provedenih promjena u sustavu poreza na dobit, dohodak, dodanu vrijednost, prometa nekretnina, trošarina i lokalnih poreza, već početkom ove godine osjetiti prve učinke.

Predavanje_Maric_sijecanj2017

Nakon ministrova predavanja uslijedila je rasprava s gradonačelnicima koji pripadaju različitim političkim opcijama. Sudionici su komentirali očekivane rezultate najavljenih promjena u poreznom sustavu te ponudili odgovore na pitanja: koje su dobre strane, a koje mane predloženih promjena, hoće li reforma dodatno centralizirati Hrvatsku, hoće li rješenja dovesti do optimalnoga i financijski održivoga modela financiranja lokalne i regionalne samouprave, koji će se kriteriji uzeti u obzir i na koji će se način izračunati kompenzacije iz državnoga proračuna lokalnoj i regionalnoj samoupravi radi gubitka prvenstveno prihoda od poreza na dohodak, kako će se financirati gradovi u 2018. godini, na koje se načine planira smanjiti postojeće razvojne nejednakosti između jedinica lokalne samouprave te mnoga druga.

Na događanje su pozvani poslijediplomanti, profesori na studiju Upravljanje gradom, stručnjaci iz gradskih ureda za financije, financijski stručnjaci iz komunalnih poduzeća, istraživači, financijski analitičari i konzultanti u području lokalnoga razvoja, predstavnici Grada Zagreba i lokalne samouprave te mediji.

Predavanje_Maric_svi_sijecanj2017

Autor fotografija: Damir Humski
Top