Vijest
08.10.2020

Poziv za prijavu na simpozij “Muzealizacija mode - počeci i izazovi na prostoru Slovenije, Hrvatske i Srbije”

Muzeji, odnosno njihovi izložbeni koncepti, od pedesetih godina dvadesetoga stoljeća nadalje intenzivnije se počinju baviti fenomenom mode. U njihovoj prezentaciji naglasak je na kronološkom pregledu i ubrzanom ritmu promjene odjevne siluete, a predstavljeni artefakti su prije svega memorijski zapisi povlaštenog društvenoga staleža.

Prostor Slovenije, Hrvatske i Srbije ne zaostaje za ostatkom svijeta bilježeći izložbene aktivnosti i koncepte koji valoriziraju i preispituju odjevnu kulturu i modu unutar prostornih i vremenskih odrednica. Muzealizacija mode osamdesetih godina dvadesetoga stoljeća područje je sve većega interesa znanstvene i stručne zajednice. Pojedini muzeji etabliraju se isključivo kao modni dok ostali pridaju značajnu pažnju modnim zbirkama nadopunjujući ih otkupljivanjem povijesnih i suvremenih modnih artefakata. U istraživanju muzejskih artefakata potencirala se interdisciplinarnost dok su izložbeni koncepti nastojali udovoljiti komercijalnim, potrošačkim ali i muzeografskim smjernicama muzeja. No, za razliku od ostatka svijeta, teorijske i izložbene aktivnosti na prostoru Slovenije, Hrvatske i Srbije osamdesetih godina dvadesetoga stoljeća nisu zahvaćene istim intenzitetom preispitivanja područja muzealizacije mode.

Na međunarodnom interdisciplinarnom znanstvenom simpoziju, potaknut će se pitanje sustavnoga istraživanja uloge modne muzealizacije tijekom povijesti na prostoru Slovenije, Hrvatske i Srbije, posebice među voditeljima Zbirki te valorizirati primjere dobre prakse. Nadalje, ukazat će se na potencijal i stvarne mogućnosti te razviti znanstveni diskurs s intencijom povezivanja međunarodne suradnje te poboljšanja obrazovanja i prakse. Kao rezultat tematskih izlaganja i istraživanja objavit će se dvojezični zbornik.

Međunarodni simpozij “Muzealizacija mode - počeci i izazovi na prostoru Slovenije, Hrvatske i Srbije”, održat će se 12. i 13. 10. s početkom u 9 sati na Zoom platformi.

Kako je broj sudionika ograničen, svi zainteresirani mogu se prijaviti na e-mail: leavene@remove-this.gmail.com




Top