Vijest
12.06.2019

Potpora za sudjelovanje na Pécs Summer School - European Challenges in the 21st Century – How to Move Forward?

Sveučilište u Pečuhu (Mađarska) poziva zainteresirane studente da se prijave za ljetnu školu "Pécs Summer School - European Challenges in the 21st Century – How to Move Forward?" koja će se održati od 27. lipnja do 6. srpnja 2019.

Na ljetnoj školi analizirat će se promjena interkulturalne klime unutar Europske Unije s naglaskom na globalne izazove kao što su međunarodne migracije, izbjeglička kriza, sigurnost i terorizam te religijske suradnje diljem srednje i istočne Europe, posebno unutar Višegradske skupine.

Sveučilište u Pečuhu za 1 studenta Sveučilišta u Zagrebu pokriva školarinu za ljetnu školu, obroke i društvene aktivnosti kao navedeno u programu (privitak dolje) te smještaj.

Za više detalja i prijave u privitcima i na kanyuk.flora@remove-this.pte.hu.

Prijave su moguće do zaključno 18. lipnja.

Privitci:Top