Vijest
21.09.2016

Pokretanje javne rasprave o prijedlogu Pravilnika o subvencioniranju stambenih kredita asistenata, poslijedoktoranada i docenata, zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu na sjednici Rektorskoga kolegija u užem sastavu održanoj 19. rujna 2016. donio je Odluku o pokretanju javne rasprave za sljedeći prijedlog pravilnika:

 

 
PRAVILNIK O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA ASISTENATA, POSLIJEDOKTORANADA I
DOCENATA, ZAPOSLENIKA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU


Prilozi javnoj raspravi, koja je otvorena do 30. rujna 2016. šalju se
na e-adresu: jelena.matancevic@remove-this.pravo.hr.Top