Vijest
08.11.2016

Podrška pokretanju postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti 'Izmjena i dopuna Etičkog kodeksa Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju'

Rektorski zbor Republike Hrvatske razmatrao je na sjednici 4. studenoga 2016. inicijativu Sveučilišta u Zagrebu za pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti Izmjena i dopuna Etičkog kodeksa Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju kojima su ovlasti Odbora za etiku proširene izvan zakonskog okvira.

 

Rektorski zbor jednoglasno je donio slijedeći zaključak:
"Rektorski zbor podržava ocjene i stavove iznesene u Priopćenju Sveučilišta u Zagrebu od 31. listopada 2016. Slijedom toga, Rektorski zbor podržava inicijativu Sveučilišta u Zagrebu da se pokretanjem postupka pred Ustavnim sudom ospori proširenje ovlasti Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju izvan zakonski zadanog okvira, što je Odbor za etiku učinio na sjednici 15. lipnja 2015. donošenjem Izmjena i dopuna Etičkog kodeksa Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju. Izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa uveden je „hijerarhijski red postupanja“, prema kojem prvu razinu etičkih tijela predstavljaju fakultetska povjerenstva, drugu razinu sveučilišna, dok „završnu razinu“ predstavlja Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, što je u protivnosti s ustavnim načelom autonomije sveučilišta."

Senat Sveučilišta u Zagrebu na izvanrednoj sjednici 7. studenoga 2016. također je dao punu podršku pokretanju postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti spornih izmjena i dopuna Etičkog kodeksa pred Ustavnim sudom.Top