Vijest
29.03.2018

Peti krug Natječaja za mobilnost osoblja (samo nenastavno osoblje) za razdoblje mobilnosti od 14.05.2018. do 16.06.2018. - PARTNERSKE ZEMLJE (KA107)

Sveučilište u Zagrebu raspisuje

Peti krug Natječaja za mobilnost nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) - Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti od 14.05.2018. do 16.06.2018.

za aktivnosti:

  • osposobljavanja (STT) - SAMO nenastavno osoblje

Rok za prijavu:

  • zaključno do 15. travnja 2018.

Privitci:

  1. Odluka o Petom krugu Natječaju za mobilnost osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) - Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti od 14.05.2018. do 16.06.2018.,
  2. Upute uz Natječaj,
  3. Prijavni obrazac (na hrvatskom),
  4. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu osposobljavanja (plan rada): Sporazum o mobilnosti u svrhu osposobljavanja (Staff Mobility for Training – Mobility Agreement),
  5. Europass obrazac za životopis,
  6. Popis partnerskih visokoškolskih ustanova s kojima su potpisani Erasmus+ bilateralni međuinstitucijski sporazumi o razmjeni studenata i osoblja za razdoblje 2017. – 2018. – sadrži i iznose za životne i putne troškove,
  7. Popis ISCED Subject area codes (str. 16.-18./18.) i Pretraživač ISCED kodova
  8. Kriteriji za rangiranje Erasmus+ prijava za nastavno i nenastavno osoblje (programske i partnerske zemlje).

 

KLASA: 605-01/18-04/1

URBROJ: 380-155/073-18-48

Zagreb, 29. ožujka 2018.Top