Vijest
14.09.2022

Otvoren je RIS Innovation call 2023 - poziv za financiranje zdravstvenih inovacija!

Prijaviti se mogu konzorciji dviju ili više organizacija, od kojih jedna mora dolaziti iz poslovnoga sektora (malo i srednje poduzetništvo i razvojne tvrtke), a druga može biti akademska, istraživačka ili zdravstvena ustanova.

U sklopu poziva financiraju se aktivnosti koje doprinose razvoju inovacije te približavaju rješenje izlasku na tržište. Projekti su kratki i fokusirani te je planirano provedbeno razdoblje do prosinca 2023. Ukupna potpora projektu može iznositi 75.000 EUR, pri čemu najviša potpora po partneru može iznositi 25.000 EUR, uz dodatna ograničenja za povezane organizacije (eng. affilated entities). Budući da Sveučilište u Zagrebu ima status EIT Health Huba, naše sastavnice mogu biti partneri na projektu, ali ne mogu dobiti financiranje.

Neprofitne organizacije, mikro i mala poduzeća mogu primiti financiranje u iznosu od 100 % njihova projekta. Srednja poduzeća mogu primiti financiranje u iznosu od 70 % njihova projekta. Velika poduzeća ne mogu primiti financiranje, no mogu biti partneri u projektu i koristiti prilike za umreživanje.

U obzir će se uzimati samo one prijave koje se fokusiraju na jedno od sljedećih četiriju područja: Brain and Mental Health, Infectious Diseases, Fostering Healthier Lives Harnessing Real-World Data.

Prijaviti se ne mogu organizacije koje su financirane za isti projekt u 2017., 2018., 2019., 2020., 2021. ili 2022. godini iz jednoga od sljedećih programa: RIS Innovation Call, InnoStars Awards, Attract2Invest, European Health Catapult, EIT Health Headstart, Startups Meet Pharma, Startups Meet Healthcare Providers i Bridgehead.

Svi prijavitelji u sklopu prijave, uz ostalu dokumentaciju, trebaju priložiti i pismo potpore od lokalnoga EIT Health Huba da bi njihova prijava bila važeća. Za pisma potpore molimo da kontaktirate gđu Anitu Pivac na adresu e-pošte: apivac@unizg.hr

Svi kriteriji za prihvatljivost prijavitelja i projekta, fokus područja, kao i pravila financiranja razrađeni su u projektnoj dokumentaciji koju možete pronaći na poveznici.

Rok za prijavu projekta je 12. listopada 2022. do 17 sati.

Prijava se podnosi putem online obrasca, a prijaviti se možete ovdje.

Više o pozivu možete doznati i na mrežnoj stranici poziva.

Dokument s često postavljanim pitanjima (eng. Frequently Asked Questions)

Za sve zaineresirane prijavitelje EIT Health organizira mrežni seminar (eng. webinar) 14. rujna 2022. u 11 sati, u sklopu kojega će pobliže objasniti prijavni postupak i obrazac te dati savjete za uspješnu projektnu prijavu.

Za mrežni seminar možete se prijaviti ovdje.Top