Vijest
26.04.2017

Okrugli stol "Institucionalizacija društveno korisnog učenja u visokom obrazovanju"

Okrugli stol "Institucionalizacija društveno korisnog učenja u visokom obrazovanju" održan je u utorak 25. travnja 2017. u 12 sati u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu (Trg maršala Tita 14). Cilj okrugloga stola bio je predstaviti pristup društveno korisnoga učenja i njegove prednosti, razmotriti standarde društveno korisnog učenja visoke kvalitete te predstaviti smjernice za kvalitetnu institucionalizaciju takvoga učenja. Okrugli stol organiziran je u sklopu projekta Europe Engage čiji je opći cilj promicanje društveno korisnog učenja kao pedagoškog pristupa koji obuhvaća i razvija građanski angažman u visokom obrazovanju.

Nakon uvodnoga obraćanja rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa, sudionicima skupa obratila se koordinatorica Europe Engage projekta za Hrvatsku i moderatorica okrugloga stola izv. prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović koja je ukratko predstavila sam projekt, pojasnila koncept učenja i iznijela standarde kvalitete društveno korisnog učenja. Uslijedilo je kratko predstavljanje iskustva implementacije na Sveučilištu u Zagrebu u kojem je dr. sc. Koraljka Modić Stanke s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu opisala što je dovelo do implementacije društveno korisnog učenja u izborni kolegij Psihologija posvojenja te podijelila sa sudionicima skupa pozitivne reakcije studenata i partnera na takav (drugačiji) način rada. Potom je riječ ponovno dobila izv. prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović koja je iznijela smjernice za institucionalizaciju društveno korisnog učenja na europskim sveučilištima nakon čega je uslijedila rasprava sudionika.

okrugli stol_drustveno korisno ucenje_travanj2017

Na okruglom su stolu nazočili prodekani, nastavnici te predstavnici organizacija civilnoga društva, a tijekom rasprave jasno je iskazana želja za implementacijom, kao i interes za interdisciplinarnom suradnjom na tom području. Sudionici su također iznijeli preporuku da bi za učinkovite programe učenja trebalo provesti sustavna istraživanja potreba u zajednici, kao i edukacije nastavnika i predstavnika organizacija civilnog društva o toj temi. Ideju institucionalizacije društveno korisnog učenja u visokoškolskom obrazovanju podržao je i sam rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, koji je predložio osnivanje Ureda za društveno korisno učenje.Top