Vijest
19.04.2017

Okrugli stol 'Institucionalizacija društveno korisnog učenja u visokom obrazovanju'

Okrugli stol "Institucionalizacija društveno korisnog učenja u visokom obrazovanju" održat će se u utorak 25. travnja 2017. u 12 sati u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu (Trg maršala Tita 14).

Društveno korisno učenje je inovativna nastavna metoda kojom fakulteti u suradnji s organizacijama civilnoga društva u nastavni plan integriraju smisleni angažman studenata u lokalnoj zajednici, rješavanje problema zajednice i zadovoljavanje potreba neprivilegiranih društvenih skupina, omogućavajući studentima povezivanje teorijskoga znanja s praktičnim vještinama i znanjima te vještinama projektnoga menadžmenta.

Cilj Okruglog stola je okupljanje svih relevantnih institucija radi razmjene ideja i rasprave o uspostavi zajedničke strategije institucionalizacije društveno korisnog učenja u visokom obrazovanju u skladu s različitim europskim inicijativama.

Okrugli stol organizira se u sklopu projekta Europe Engage: Uključena Europa - razvoj kulture građanskog angažmana kroz društveno korisno učenje u visokom obrazovanju u Europi.Top