Vijest
08.10.2020

Održano 13. međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje Tekstilna znanost i gospodarstvo - TZG 2020

Trinaesto međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje „Tekstilna znanost i gospodarstvo – TZG 2020“, koje je zbog pandemije uzrokovane virusom COVID-19 bilo odgođeno, održano je 18. rujna 2020. godine u organizaciji Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. S obzirom na nepovoljnu epidemiološku situaciju u velikom broju zemalja svijeta, uključujući i Republiku Hrvatsku, savjetovanje je održano kao video-konferencija.

Ovogodišnje savjetovanje pod nazivom kinesko-hrvatski forum, potaknuto je prethodnim uspostavljanjem znanstvene i bilateralne suradnje između Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Zhejiang University, kao i College of Textile and Clothing Engineering, Soochow University iz Kine, koje je ujedno bilo i suorganizator savjetovanja. U tom smislu, kao partner u pripremi i realizaciji savjetovanja odabran je Konfucijev institut Sveučilišta u Zagrebu, čija djelatnost je vezana za promicanje kineskoga jezika i kulture te jačanje gospodarskih veza između Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine. Tehničku potporu organizaciji vide-okonferencije omogućila je Croatian Academic and Research Network, također u svojstvu partnera. Ovogodišnje savjetovanje održano je pod visokim pokroviteljstvom krovnih državnih institucija, jedne međunarodne te značajnih hrvatskih asocijacija uz podršku brojnih sponzora.

Tema savjetovanja „Inovativnost, dizajn i digitalizacija u sektoru Tekstil i koža“, koju ujedno promiču i strategije Europske unije, otvorila je mogućnost prezentacije najnovijih znanstvenih i tehnoloških postignuća, potencijala za njihovu komercijalizaciju te trendova razvoja kroz interdisciplinarni pristup na globalnoj razini, kao smjernicama budućega razvoja sektora Tekstil i koža.

Cilj savjetovanja u tom smislu bio je upoznati sudionike savjetovanja s aktualnim pravcima istraživanja u području inovativnih tekstilnih materijala, digitalnih tehnologija i inovacija u području tekstilne i odjevne tehnologije, kao i suvremenih poslovnih strategija. Također, predstavljeni su i izazovi pred kojima se nalaze gospodarstvenici iz sektora Tekstil i koža, uslijed suočavanja s globalnom pandemijom.

Koncept videokonferencije osmišljen je na način da su se aktivnosti paralelno odvijale unutar tri virtualne sobe. U Centralnoj virtualnoj sobi A pozdravnim su se govorom sudionicima savjetovanja obratile dekanica Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Gordana Pavlović te predsjednica organizacijskog odbora savjetovanja TZG 2020 prof. dr. sc. Slavenka Petrak. Sudionike savjetovanja dalje su pozdravili uvaženi gosti i državni dužnosnici: predsjednik Povjerenstva za inovacije i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, ujedno dekan Fakulteta prometnih znanosti, gospodin Hrvoje Meštrić, u ime ministra znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovana Fuchsa, zatim osnivač međunarodne asocijacije BASTE – Balkan Society of Textile Engineers prof. dr. sc. Savvas Vassiliadis, državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja gospodin Mario Antonić te rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras.

Četrnaest pozvanih predavača iz sedam zemalja svijeta koji su tijekom savjetovanja održali predavanja ugledni su znanstvenici i stručnjaci iz gospodarskog sektora, koji su kroz svoja izlaganja prezentirali aktualne teme znanstvenih istraživanja, izazove s kojima se suočava gospodarski sektor u vrijeme globalne pandemije, ali i smjernice za mogući rast, temeljen na implementaciji inovacija u razvojne procese važne za gospodarstvo, digitalizaciji procesa poslovanja, umrežavanju te izazovima i mogućnostima koje digitalno doba stavlja pred globalno gospodarstvo, s posebnim osvrtom na Kinu kao najvećem svjetskom tržištu i gospodarskoj velesili 21. stoljeća. Kroz više izlaganja istaknut je značaj novih medija, karakterističnih za digitalno doba u kojem živimo i radimo, kao i činjenica da digitalno doba donosi potrebu za transformacijom tradicionalnog gospodarstva, temeljenoga na industrijskoj revoluciji, prema gospodarstvu temeljenom na informacijama i računalno obrađenim podacima. U tom smislu istaknuta je potreba za poticanjem aktivnosti koje će u pozitivnom smislu doprinijeti definiranju smjernica za izradu strategije budućega rasta i održivosti sektora u Hrvatskoj, pri čemu će digitalizacija poslovanja, mrežni marketing i jačanje razvojnog segmenta poslovanja postati imperativ za budući rast i razvoj Sektora.

U Virtualnoj sobi B predstavljena su tri nacionalna znanstveno-istraživačka projekata financirana od Hrvatske zaklade za znanost, koje vode uvaženi profesori Tekstično-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tematska područja predstavljenih projekata prate trendove relevantnih svjetskih istraživanja iz područja razvoja i toplinskih svojstava inteligentne odjeće, udobnosti i antimikrobnih svojstava tekstila i obuće te iz područja uzgoja tkivnih stanica kombiniranim elektroispredanjem. Uslijedio je gospodarski blok, unutar kojega su se promotivno predstavile neke od hrvatskih tvrtki iz sektora tekstila i kože, koje su dugogodišnji suradnici Tekstilno-tehnološkog fakulteta, pri čemu se ističu uspješno realizirani zajednički projekti, udruživanja u brojnim asocijacijama te dugogodišnja međusobna potpora u različitim aktivnostima značajnim za razvoj cjelokupnoga sektora. Cilj njihovog promotivnog predstavljanja tijekom video-konferencije bio je usmjeren upravo na predstavljanje mogućnosti i proizvodnih programa široj međunarodnoj zajednici, s potencijalom uspostavljanja novih poslovnih mogućnosti. Kao uspješni mladi poduzetnici, promotivno su se predstavili i neki od bivših studenata Tekstilno-tehnološkog fakulteta.

U Virtualnoj sobi C sudionicima se na početku pozdravnim govorom obratio voditelj Vijeća doktorskoga studija "Tekstilna znanost i tehnologija" prof. dr. sc. Budimir Mijović, pri čemu je prezentiran i film o doktorskom studiju. S obzirom da je ovogodišnji Dan doktoranada studenata upisanih na doktorski studij "Tekstilna znanost i tehnologija" objedinjen s ovim dogažanjem, unutar virtualne sobe doktorandi su prezentirali svoja aktualna istraživanja, pri čemu su istaknuli i područja znanstvenih istraživanja svojih mentora i profesora. Područja svojih istraživanja predstavilo je i nekoliko doktoranada s Technical University of Lodz iz Poljske i s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Usmena izlaganja unutar sve tri virtualne sobe upotpunjena su kulturnim i umjetničkim sadržajima, pri čemu su prezentirani studentski radovi iz područja modnoga i tekstilnoga dizajna te kostimografije, inspiriranih kineskom kulturom i tradicijom, nastali pod mentorstvom nastavnika na studiju "Tekstilni i modni dizajn" Tekstilno-tehnološkoga fakulteta. Posebno se istaknula radionica na temu kineske kaligrafije, umjetnosti pisanja kineskih znakova kistom i tušem po rižinom papiru, koju je održala Qu Kaixin, profesorica na Konfucijevom institutu Sveučilišta u Zagrebu te muzička izvedba profesorice Si Junmei na tradicionalnom kineskom instrumentu guzheng.

Svoj doprinos savjetovanju TZG 2020 dali su brojni znanstvenici i stručnjaci iz hrvatske i međunarodne znanstvene zajednice te istaknuti stručnjaci, prijavom znanstvenih, preglednih i stručnih radova. Prihvaćeno je ukupno 55 radova, na kojima je sudjelovalo ukupno 124 autora i koautora, koji su vrednovani kroz međunarodni recenzentski postupak. U radu je sudjelovalo 50 recenzenata iz 12 zemalja. Zbornik radova biti će uskoro objavljen na službenoj web stranici savjetovanja TZG 2020.

S obzirom da se ovogodišnje savjetovanje TZG 2020 po prvi puta održalo kao međunarodna video-konferencija, osim brojnih sudionika koji su aktivno sudjelovali u realizaciji savjetovanja unutar virtualnih soba, javno praćenja video konferencije je bilo je omogućeno putem live streama preko službene web stranice TZG 2020, web stranice TTF-a i You Tube kanala.

Video konferenciju je pratilo više od 700 sudionika iz većega broja zemalja svijeta, iz međunarodne akademske zajednice, gospodarskog sektora, državnih institucija te sudionika iz područja strukovnoga obrazovanja

Autorica: prof. dr. sc. Slavenka Petrak, Predsjednica Organizacijskog odbora savjetovanja TZG 2020Top