Vijest
07.07.2017

Održana svečana dodjela Rektorove nagrade za ak. god. 2016./2017.

Svečana dodjela Rektorove nagrade za ak. god. 2016./2017. održana je u četvrtak 6. srpnja 2017. u 10 sati u Kongresnoj dvorani Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kennedyjev trg 6, Zagreb. Tijekom svečanosti, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras dodijelio je 184 Rektorove nagrade u ukupno pet kategorija.

U kategoriji za individualni znanstveni i umjetnički rad jednoga ili dvaju autora Rektorovom nagradom nagrađena se 123 rada. U kategoriji za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora) nagrađeno je 28 radova. U kategoriji „veliki“ timski znanstveni i umjetnički rad (više od 10 autora) Rektorovu nagradu dobila su 4 rada, a u kategoriji posebni natjecateljski uspjesi pojedinaca ili timova dodijeljeno je 7 nagrada. Rektorovu nagradu u kategoriji društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici dobila su 22 rada.

Svečanosti dodjele Rektorove nagrade nazočili su prorektori, dekani i prodekani fakulteta i akademija, profesori, studenti te drugi uzvanici.

Rektorova nagrada2017_publika Rektorova nagrada2017_uprava_712x385

Kao i prethodnih godina, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 6. do 13. srpnja 2017. organizirana je izložba plakata na kojima će nagrađeni studenti predstaviti svoje radove.

Na temelju Natječaja za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2016./2017., pravo prijave za Rektorovu nagradu imali su svi studenti preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu. U skladu s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade, koji je Senat usvojio na sjednici 9. veljače 2016., studenti su svoje radove mogli prijavljivati u šest kategorija. Studenti su se na natječaj prijavljivali elektroničkim putem, putem posebnih obrazaca objavljenih na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu, zaključno do 28. travnja u 16 sati. Povjerenstvo za dodjelu Rektorove nagrade pregledalo je i ocijenilo pristiglih 265 radova, nakon čega je rektoru dostavilo konačni prijedlog nagrađenih. Konačnu odluku o dobitnicima donio je rektor prof. dr. sc. Damir Boras.

Popis dobitnika Rektorove nagrade dostupan je na poveznici.Top