Vijest
23.07.2020

Održana redovita Skupština Saveza ALUMNI UNIZG

Ovogodišnja redovita Skupština Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG održana je elektroničkim putem u razdoblju od 15. do 17. srpnja 2020. Od ukupno 53 člana s pravom glasovanja svoje sudjelovanje na Skupštini prijavilo je 44 člana koji su se očitovali na unaprijed dostavljen poziv i materijale za Skupštinu.

Predsjednik Saveza ALUMNI UNIZG prof. dr. sc. Mario Šafran podnio je Izvješće o radu Predsjedništva Saveza za razdoblje od prethodne Skupštine, odnosno od srpnja 2019. do srpnja 2020., u kojem je izvijestio o ostvarenim aktivnostima Saveza u protekloj godini. Potom je prof. Šafran izvijestio da su, obzirom na izradu nove strategije razvoja Sveučilišta u Zagrebu i zahtjeva rektora prof. dr. sc. Damira Borasa, sastavljeni prijedlozi operativnih smjernica za ostvarenje strateških ciljeva provođenja alumni aktivnosti koji će potom biti ugrađeni u cjelokupnu strategiju Sveučilišta u Zagrebu. Pri tome su predsjednici alumni udruga, obzirom na bogata iskustva koje njihove udruge imaju, zamoljeni za doprinos i pomoć pri razradi istih. Krešimir Mustapić, predsjednik AMCA-e Toronto predložio je dodatne aktivnosti koje bi pomogle povećati aktivno članstvo u Savezu ALUMNI UNIZG te u budućnosti dovesti do postavljenih ciljeva, a odnose se na povezivanje alumna, volontiranje alumna i sponzoriranje.

Zbog velikoga interesa i brojnih upita naših alumna o posljedicama potresa koji je 22. ožujka 2020. zadesio Zagreb i okolna područja, u materijalima je poslano Izvješće o prikupljenim podacima o oštećenjima na zgradama Sveučilišta u Zagrebu, a koje je predstavljeno na lipanjskoj sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu.

Zahvaljujemo udugama AMCA-ERF, AMCA TTF, AMCA Paris i AMAC UK koje su pripremile i dostavile Izvješća o radu i priloge kroz koje su izvijestile o ostvarenim aktivnostima i provedenim kulturnim događanjima, kao i predsjednici Hrvatske udruge diplomiranih studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta – AMCA ERF, prof. dr. sc. Zrinjki Stančić koja je priložila pitanja za raspravu vezana uz daljnji razvoj, povezivanje i jačanje alumni udruga koja će Predsjedništvo Saveza na sljedećoj sjednici Predsjedništva Saveza razmotriti i temeljem kojih će donijeti zaključke.

Zapisnik Skupštine Saveza ALUMNI UNIZG 2020.Top