Vijest
28.10.2016

Održana radionica 'Obrasci za vrjednovanje studijskih programa'

U auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu 21. listopada 2016. održana je radionica o popunjavanju Obrazaca za vrjednovanje studijskih programa. Na radionici su sudjelovali predstavnici 28 sastavnica, od ukupno 34: s Agronomskoga fakulteta, Akademije dramske umjetnosti, Akademije likovnih umjetnost, Arhitektonskoga fakulteta, Arhitektonskoga fakulteta - Studij dizajna, Ekonomskoga fakulteta, Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Fakulteta kemijskoga inženjerstva i tehnologije, Fakulteta organizacije i informatike, Fakulteta političkih znanosti, Fakulteta prometnih znanosti, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta, Geotehničkoga fakulteta, Građevinskoga fakulteta, Grafičkoga fakulteta, Hrvatskoga vojnoga učilišta, Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta, Kineziološkoga afakulteta, Medicinskoga fakulteta, Metalurškoga fakulteta, Pravnoga fakulteta, Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta, Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta, Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta, Stomatološkoga fakulteta, Učiteljskoga fakulteta i Veterinarskoga fakulteta.

Radionici su također prisustvovali prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, prorektorica za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete, prof. dr. sc. Damir Markučič, Fakultet strojarstva i brodogradnje i predsjednik Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu te članovi stručnoga osoblja Sveučilišta u Zagrebu.

Radionica je trajala četiri sata, i nakon kratkoga uvoda, sudionicima je predstavljen sadržaj Pravilnika o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu. Prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, prorektorica za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete u suradnji sa članovima stručnoga osoblja prezentirala je Postupak vrjednovanja studijskih programa, gdje su sudionici imali priliku saznati mnoge vrijedne podatke vezane uz studijske programe.

Sudionicima je predstavljen primjer ispunjavanja Obrasca za vrjednovanje studijskih programa, te je na temelju istoga održana studija slučaja kako bi se sudionici pobliže upoznali s pojedinim dijelovima obrasca. Uslijedila su pitanja i rasprava gdje su sudionici imali priliku razjasniti nejasnoće vezane uz pojedina područja.Top