Vijest
20.12.2021

Održan zadnji ciklus edukacija "OSMISLI" za mlade nastavnike

Na Filozofskom je fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kroz projekt Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu, održan treći ciklus edukacije iz temeljnih nastavničkih vještina – OSMISLI. Po njezinom završetku, prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje izv. prof. dr. sc. Dolores Grmača je polaznicima uručila diplome.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu nositelj je projekta Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu kroz koji 8 visokoškolskih ustanova pokušava naći odgovore na izazove koji stoje pred društvenim i  humanističkih znanostima. Kao jedna od aktivnosti projekta održana je edukacija iz temeljnih nastavničkih kompetencija za mlade nastavnike "OSMISLI" koja je polaznicima omogućila stjecanje znanja i vještina potrebnih za uspješno planiranje i izvođenje nastave, praćenje i vrednovanje studentskoga postignuća, kao i za razvoj međusobnoga povjerenja i suradnje tijekom nastavnoga procesa. U petak 17. prosinca održan je zadnji termin trećega ciklusa edukacije.

„Prilikom pripreme ovoga projekta prepoznali smo potrebu za uvođenjem sustava unapređenja nastavničkih vještina zaposlenika našega Fakulteta i partnerskih ustanova. Vjerujem da će se ovaj oblik edukacije visokoškolskih nastavnika nastaviti i nakon dovršetka projekta te da će interes za njega pokazati i druge sastavnice našega Sveučilišta kao i druga sveučilišta“, naglašava izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić, voditelj projekta.

U sklopu unapređenja nastavničke kompetencije zaposlenika Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i partnerskih ustanova u tijeku je i razvoj programa edukacija za kolegijalno vrednovanje (peer-review) nastave. Izrađuje se online verzija priručnika za kolegijalno vrednovanje a započela je i edukacija za primjenu kolegijalnoga vrednovanja nastave za ukupno 20 polaznika. Provodi se pilot kolegijalno vrednovanje nastave na 20 kolegija, a završetku planirana je javna prezentacija.

U okviru se projekta, osim edukacija, izradilo 12 standarda zanimanja i 12 standarda kvalifikacija te je pri kraju revizija reforme postojećih studijskih programa iz područja psihologije, lingvistike, fonetike i anglistike, ali i razvoj 3 nova studijska programa: klinička lingvistika i fonetika, primijenjena kognitivna znanost te regionalni studiji kultura i društva jugoistočne Europe.

Također, provodi se istraživanje radnih karijera bivših studenata, koje je obuhvatilo preko 2000 alumna koji su izašli na tržište rada u zadnjih pet godina. Time će se dobiti podatci o zapošljavanju studenata te vrstama poslova na kojima rade. Bit će to vrijedne povratne informacije dobivene od bivših studenata koje će usmjeriti budući razvoj studijskih programa.

Projekt "Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu" financiran je iz Europskoga socijalnog fonda unutar Operativnoga programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020". Ukupna vrijednost projekta je 3.843.189,93 kn, a predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci s početkom od ožujka 2019. Nositelj projekta je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a projekt se provodi u suradnji 8 visokoškolskih ustanova (Filozofski fakultet u Osijeku, Filozofski fakultet u Rijeci, Filozofski fakultet u Splitu, Sveučilište u Zadru, Fakultet hrvatskih studija, Hrvatsko katoličko sveučilište, Fakultet elektrotehnike i računarstva).

Više možete saznati OVDJE.

 Top