Vijest
11.09.2015

Održan radni sastanak o razvojnim koeficijentima za mlade znanstvenike

U auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu u četvrtak 10. rujna 2015. održan je radni sastanak o razvojnim koeficijentima koji će sveučilištima omogućiti otvaranje novih radnih mjesta za mlade znanstvenike.


Uz rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa i zamjenika ministra znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Roka Andričevića te prorektore prof. dr. sc. Antu Čovića, prof. dr. sc. Miloša Judaša i prof. dr. sc. Miljenka Šimpragu, sastanku su nazočili dekani i prodekani sastavnica Sveučilišta te tajnici i zaposlenici pravnih službi.

Na početku sastanka rektor prof. dr. sc. Damir Boras istaknuo je važnost odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta iz srpnja 2015. kojom se proračunska sredstva iz programa usavršavanja znanstvenih novaka preusmjeravaju sveučilištima u formi razvojnih koeficijenata te istaknuo kako je inicijativu za pokretanje toga programa dalo upravo Sveučilište u Zagrebu. Budući da je riječ o mjeri kojom su javna sveučilišta dobila priliku da nakon dužega razdoblja stagnacije i kadrovskoga urušavanja pokrenu ciklus kadrovske obnove te na taj način grade strategiju vlastitoga razvoja, rektor je istaknuo da se Sveučilište u Zagrebu želi odgovorno i snažno angažirati kako bi se ta inicijativa provela dosljedno i kako bi se na najbolji mogući način maksimalno iskoristile razvojne mogućnosti koje ona pruža. 

                     Predstavljanje_razvojni koeficijenti1_rujan2015.

Ističući kako će kroz ovu mjeru sveučilišta u Hrvatskoj dobiti 1350 novih radnih mjesta namijenjenih isključivo za mlade znanstvenike - a riječ je o mjestima za asistente, poslijedoktorande i docente - zamjenik ministra znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Roko Andričević istaknuo je da nije riječ o socijalnoj mjeri nego o programu koji treba pridonijeti kadrovskom i znanstvenom razvoju sveučilišta u Hrvatskoj i omogućiti čelnicima pametno upravljanje znanstveno-nastavnim kapacitetima te postizanje kvalitativnih pomaka u organizaciji, nastavi i istraživanju. Također, zamjenik ministra istaknuo je da će se cijeli postupak monitoringa i evaluacije ovoga programa raditi na razini sveučilišta, a Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta pratit će ovaj proces te izdavati suglasnosti za otvaranje novih radnih mjesta.

Na sastanku je uslijedilo predstavljanje mjera koje su u svrhu provedbe ovoga programa pripremljene na Sveučilištu u Zagrebu. O tim je mjerama sudionike sastanka izvijestio prorektor prof. dr. sc. Ante Čović.

                      Predstavljanje_razvojni koeficijenti_rujan2015.

Uz poseban obrazac te umreživanje osoba zaduženih za provedbu spomenutih mjera, na razini Sveučilišta u Zagrebu osnovat će se posebno povjerenstvo koje će pratiti proces te podnositi izvješća rektoru, Senatu i drugim sveučilišnim tijelima. Očekuje se da će se procedura provedbe ovoga programa na Sveučilištu u Zagrebu provesti u što kraćem roku.

Na sastanku je uslijedila rasprava u kojoj su rasvijetljene strateške implikacije odluke o dodjeljivanju razvojnih koeficijenata sveučilištima te razjašnjena operativna pitanja njene provedbe.

Više možete saznati ovdje.

 Top