Vijest
14.03.2019

Održan kolokvij „Primjenjivost granskoga Kolektivnoga ugovora za znanost i visoko obrazovanje“

Kolokvij „Primjenjivost granskoga Kolektivnoga ugovora za znanost i visoko obrazovanje“ održan je u srijedu 13. ožujka 2019. u auli Sveučilišta u Zagrebu. Cilj je kolokvija bio raspraviti primjenu pojedinih odredbi novoga Kolektivnoga ugovora za znanost i visoko obrazovanje, koji su Vlada Republike Hrvatske i Nezavisni sindikat znanosti i visokoga obrazovanja sklopili 27. prosinca 2018.

U kratkom razdoblju primjene novoga granskoga Kolektivnoga ugovora za znanost i visoko obrazovanje Sveučilište u Zagrebu zaprimilo je značajan broj primjedbi svojih sastavnica, koje je razmotrila posebna ekspertna skupina. Također, o novom je granskom Kolektivnom ugovoru raspravljao i Rektorski zbor Republike Hrvatske na svojoj sjednici održanoj 14. veljače 2019., posebice o primjedbama koje su vezane uz izračun i primjenu norme rada te zadiranje u ustroj sveučilišta i njegovih sastavnica. Jedan od temeljnih prigovora bio je da novi GKU u nekim odredbama i diskriminira nečlanove Sindikata.

S obzirom na broj i značaj primjedbi i uočene nedostatke Ugovora koji vrijedi za cjelokupni sustav znanosti i visokoga obrazovanja, odnosno za sve njegove zaposlenike, nezadovoljstvo ugovornim rješenjima moglo bi dovesti u pitanje i njegovu opstojnost.

Kolokvij je započeo uvodnim obraćanjem rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa, nakon čega su uslijedila uvodna izlaganja. U drugom dijelu kolokvija bila je održana rasprava svih sudionika. Skup je moderirao prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga.

Uvodna izlaganja na kolokviju održali su:

Davor Rajčić, dipl. iur., tajnik Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
“Načelno o granskom Kolektivnom ugovoru, uz poseban osvrt na stručni rad i opetovanu nastavu”

doc. dr. sc.  Matko Glunčić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
„Izračun norme rada u sustavu visokoga obrazovanja i znanstvene djelatnosti“

Ivo Šušak, dipl. iur., voditelj Ureda za pravne poslove Sveučilišta u Zagrebu
„Dvojbe u primjeni granskoga Kolektivnoga ugovora“

Kolokviju su nazočili prorektori, dekani i prodekani te članovi Senata Sveučilišta u Zagrebu.

Kolokvij_granski kolektivni ugovor_ozujak2019Top