Vijest
17.03.2021

Odobrena i potpisana nova Erasmus "Povelja u visokom obrazovanju" za Sveučilište u Zagrebu za razdoblje 2021. - 2027.

Izvršna Agencija Europske komisije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) obavijestila je o rezultatima poziva za dodjelu Erasmus "Povelje u visokom obrazovanju" (Erasmus Charter for Higher Education “ECHE” ) za 2020. godinu. Prijedlog i prijava Sveučilišta u Zagrebu za novu Erasmus "Povelju u visokom obrazovanju" prihvaćeni su s ostvarenim maksimalnim brojem bodova.

Potpisanu Erasmus "Povelju" za Sveučilište u Zagrebu možete pronaći ovdje.

Erasmus "Povelja" predstavlja okvir za kvalitetnu provedbu svih Erasmus+ aktivnosti. Temeljem "Povelje", koja je preduvjet, Sveučilište u Zagrebu će u narednom razdoblju od 7 godina moći prijavljivati projekte i sudjelovati u svim aktivnostima novoga ciklusa Erasmus+ programa.

"Povelja" vrijedi za ukupno razdoblje programa 2021. - 2027., uz uvjet zadovoljavajuće provedbe i uspješnosti projekata te poštivanje načela Povelje. Važno je napomenuti da ona samostalno ne znači automatsku dodjelu financijskih sredstava.

Visoka učilišta kojima je dodijeljena ova Povelja obvezuju se na daljnju internacionalizaciju ustanove i pridonošenje ciljevima Europskoga prostora obrazovanja. Osnovna načela Povelje imaju za cilj ojačati kvalitetnu provedbu mobilnosti studenata i osoblja (nastavnoga i nenastavnoga), razvijati kvalitetna partnerstva s inozemnim visokim učilištima i ustanovama sukladno svojim strategijama internacionalizacije, promicati mogućnosti za pojedince u nepovoljnom položaju, provedbu načela nediskriminacije i jednakog pristupa te razvijati transnacionalne aktivnosti podučavanja.

Dodatno, za novo programsko razdoblje, "Povelja" ističe provedbu kombiniranih (blended) mobilnosti, automatskoga priznavanja ishoda mobilnosti, “digitalizaciju” Erasmusa te uvođenje građanske uključenosti i ekološke prihvatljivosti u projektne aktivnosti.

Liste odobrenih ECHE nositelja za 2020. možete pronaći na sljedećim poveznicama:

POVEZNICA 1

POVEZNICA 2

Više informacija o ECHE smjernicama možete pronaći OVDJE.

erasmus+ logoec logoTop