Vijest
09.08.2019

Objavljen Natječaj za upis na specijalistički studij 'Konferencijsko prevođenje'

Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Konferencijsko prevođenje u akademskoj godini 2019./2020. za stjecanje akademskoga naziva: sveučilišni specijalist konferencijskoga prevođenja.

Pravo upisa na studij imaju pristupnici koji su stekli diplomu sveučilišnoga četverogodišnjega dodiplomskoga studija ili diplomu magistra struke u skladu s bolonjskom shemom studiranja, te oni koji zadovolje na razredbenom ispitu.

Prijavi treba priložiti:

  1. ispunjen obrazac za prijavu
  2. ovjeren preslik diplome / rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije
  3. životopis.

Prijave se podnose na propisanom obrascu, a prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzeti u obzir. Pristupnik može priložiti dodatnu dokumentaciju za koju smatra da može pomoći kandidaturi.

Školarina za akademsku godinu 2019./2020. iznosi 30.000,00 kuna za kombinacije jezika A-B i A-C1-C2, te 35.000,00 kuna za kombinacije jezika A-B-C, A-B1-B2, A-C1-C2-C3, itd. Školarina će se plaćati u ratama.

Prva razina odabira temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije, čime će se odabrati kandidati koji ispunjavaju uvjete za izlazak na razredbeni ispit. Druga razina odabira bit će razredbeni ispit, koji ima selekcijsku svrhu.

Troškovi razredbenog postupka iznose 500,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava je 17. kolovoza 2019.

Sva potrebna dokumentacija šalje se na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Centar za poslijediplomske studije
(s naznakom: NATJEČAJ ZA UPIS NA PDSS KONFERENCIJSKO PREVOĐENJE)
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb


Detaljnije informacije pogledajte ovdje.Top