Vijest
07.11.2018

Natječaj za upis studenata u I. godinu doktorskoga studija 'Poljoprivredne znanosti'

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis studenata u prvu godinu poslijediplomskoga sveučilišnoga doktorskog studija POLJOPRIVREDNE ZNANOSTI za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti (6 semestara) iz područja biotehničkih znanosti znanstvenoga polja poljoprivreda u akademskoj godini 2018./2019.Natječajni uvjeti:

 1. Završen sveučilišni diplomski ili integrirani studij (min. 300 ECTS bodova) ili sveučilišni dodiplomski studij u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu
 2. Prosjek ocjena na sveučilišnom diplomskom/integriranom/dodiplomskom studiju mora biti najmanje 3,50, odnosno ekvivalentna ocjena iz drugih sustava ocjenjivanja za strane studente. Izuzetno doktorski studij mogu upisati osobe  s nižim prosjekom ocjena uz posebnu odluku Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija, temeljem obrazloženih pisanih preporuka triju sveučilišnih nastavnika
 3. Znanje engleskog jezika minimalne razine B2 prema Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) koja omogućuje komunikaciju i praćenje stručne literature

Uz prijavu treba priložiti:

 1. Ovjereni prijepis (presliku) diplome  o završenom studiju (za diplomu stečenu na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi rješenje nadležne institucije u Republici Hrvatskoj
  http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/
 2. Prijepis ocjena diplomskog/dodiplomskog studija/ poslijediplomskog magistarskog studija
  (ili dodatak diplomi - diploma supplement)
 3. Pisanu izjavu potencijalnog mentora ili voditelja projekta da je u okviru projekta osigurano financiranje istraživanja za doktorski rad ili pisanu izjavu pristupnika da će sam financirati istraživanje
 4. Potvrdu o poznavanju engleskog jezika ili pisanu izjavu da će je donijeti do upisa u treću godinu
 5. Rodni list
 6. Domovnicu (ili dokaz o državljanstvu za strane studente)

Školarina

Ukupni iznos školarine je 60.000,00 kn s mogućnošću plaćanja u najviše 6 rata po 10.000,00 kn.

Prijava          

Isključivo na obrascu: Obrazac PDS PZ Prijava za UPIS s prilozima poslati:

-       na e-mail: pds@remove-this.agr.hr  i 

-        tiskano na adresu:
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Prijava na natječaj za upis na poslijediplomski doktorski studij
Poljoprivredne znanosti

Svetošimunska c. 25, 10000 Zagreb, Hrvatska

ili predati u Studentsku referadu svakog radnog dana od objave natječaja (Ured za poslijediplomske studije, V. paviljon, prizemlje, voditeljica Dubravka Lisičak, prof.)

Dodatne informacije na telefon 01 2393 822 (Višnjica Loje, dipl. politolog) ili 01 2393 674 (Dubravka Lisičak, prof.)

Natječaj je otvoren 30 dana od objave.

Više možete saznati OVDJE.Top