Vijest
21.09.2016

Natječaj za upis na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij 'Diplomacija' (na engleskom jeziku)

Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu raspisao je natječaj za upis na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Diplomacija (na engleskom jeziku) u ak. god. 2016./2017. za stjecanje akademskoga naziva: sveučilišni specijalist diplomacije.


Rok za prijavu je produžen do 17. listopada 2016.

Tekst natječaja


Pravo upisa na studij imaju pristupnici:

•    sa završenim sveučilišnim dodiplomskim ili diplomskim studijem iz društveno-humanističkoga područja s ostvarenih najmanje 300 ECTS bodova ili usporedivim studijem u inozemstvu,
•    koji nisu završili studije iz humanističkoga i društvenoga područja uz suglasnost Stručnoga vijeća studija za pohađanje programa.

Ostali uvjeti:
•    pristupnici trebaju aktivno poznavati engleski jezik,
•    pristupnici trebaju položiti prijemni ispit koji čini pisanje motivacijskoga pisma (eseja) na engleskom jeziku,
•    pristupnici diplomati iz zemalja koje nisu članice EU, a upisuju studij temeljem sporazuma MVEP RH i nadležnoga ministarstva svoje zemlje dužni su pristupiti akademskom vrednovanju Sveučilišta u Zagrebu,
•    inozemni pristupnici iz zemalja koje nisu članice EU dužni su pristupiti akademskom vrednovanju diploma Sveučilišta u Zagrebu.

Zbog ograničenoga broja upisnih mjesta prednost pri upisu na studij imat će kandidati zaposleni u službi vanjskih poslova.

Dokumentacija treba sadržavati:
1.    ispunjen obrazac za prijavu;
2.    ovjerenu presliku diplome sveučilišnog (do)diplomskog studija;
3.    životopis.

Odabir će se temeljiti na pregledu podnesene dokumentacije, čime će se odabrati pristupnici koji ispunjavaju uvjete za upis te će biti pozvani na polaganje prijemnoga ispita. Prijemni ispit također ima selekcijsku ulogu, a održat će se sredinom rujna 2016. Troškovi prijemnoga postupka iznose 100,00 kn i trebaju se uplatiti prije pristupanja selekcijskom postupku. Prijave se podnose na propisanom obrascu koji se može preuzeti na stranicama Studija. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.

Studij prima maksimalno 40 studenata.

Visina školarine iznosi 10.000,00 kuna po semestru.

Studij traje tri semestra.

Rok za podnošenje prijava: 17. listopada 2016.

Sva potrebna dokumentacija šalje se na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Centar za poslijediplomske studije
(s naznakom za: PDSS Diplomacija)
Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb

Više informacijama možete dobiti na e-mail: kmzoric@remove-this.unizg.hr ili na tel: (01) 4698 166.Top