Vijest
20.04.2015

Natječaj za upis na doktorski studij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisao je natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) Prevencijska znanost i studij invaliditeta u ak.god. 2014./2015.

Nastava na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) Prevencijska znanost i studij invaliditeta organizira se u 6 semestara.

Pravo prijave na studij imaju pristupnici koji:
- su završili (do)diplomski sveučilišni studij na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ili
- su završili (do)diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij na drugim fakultetima u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu u znanstvenim područjima: društvenih znanosti, humanističkih znanosti, biomedicine i zdravstva te interdisciplinarnim područjima znanosti;
- imaju prosjek ocjena najmanje 3.5;
- se aktivno služe engleskim jezikom u govoru i pismu.

Uz prijavu priložiti:
- popunjeni obrazac za prijavu na studij,
- motivacijski esej (područje znanstvenog interesa i mogući prijedlog doktorskog istraživanja),
- životopis,
- preslika diplome (original na uvid),
- ovjereni prijepis ocjena,
- preslika domovnice ili odgovarajućeg dokumenta za strane državljane,
- potvrdu ustanove ili osobno potpisani obrazac izjave o plaćanju školarine,
- preporuke dva sveučilišna profesora ili znanstvenika koji su upoznati sa znanstvenim, nastavnim ili stručnim aspektom rada pristupnika,
- preslika uplatnice za razredbeni postupak u iznosu od 300,00 kuna (podaci na mrežnoj stranici Fakulteta)

Razredbeni postupak:
Prva razina odabira pristupnika za razgovor: pregled podnesene dokumentacije i provjera zadovoljavanja uvjeta.

Druga razina odabira: razgovor uz motivacijski esej i provjera znanja engleskog jezika (u studiju je potrebno praćenje znanstvene i nastavne literature, pisanje znanstvenih radova na engleskom jeziku).

Broj upisnih mjesta: 20

Visina školarine: 12 500,00 kuna po semestru studija

Rok za podnošenje prijava: 10. lipnja 2015.godine. Ako se u propisanom roku ne prijavi dovoljan broj pristupnika, Fakultet zadržava pravo produženja natječaja. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju na adresu: Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f, Zagreb
(s naznakom: za poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) Prevencijska znanost i studij invaliditeta ).

Propisani obrasci te sve obavijesti nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta: www.erf.unizg.hr
Upiti na e-mail: gđa Miljenka Hedjever, miljenka.hedjever@erf.hr ili na tel.01/24 57 558Top