Vijest
09.03.2016

Natječaj za stipendije Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2015./2016.

Sveučilište u Zagrebu objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2015./2016.

 


Prijave na Natječaj traju od 16. ožujka do 6. travnja 2016. do 16 sati, a obavljaju se isključivo elektroničkim putem upisivanjem podataka u aplikaciju na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr/stipendije. Naglašavamo da će pristup aplikaciji biti moguć od 16. ožujka 2016.

Tekst Natječaja (.pdf)

Izjava o zajedničkom kućanstvu (za kandidate u D kategoriji)

Za sva dodatna objašnjenja studenti se mogu obratiti na kontakt e-adresu: stipendije@remove-this.unizg.hr ili na telefon 01/4564 271.
Molimo studente da pažljivo pročitaju tekst Natječaja i provjere zadovoljavaju li kriterije u kategoriji za koju se prijavljuju (prijava je moguća samo u jednoj kategoriji).

U Zagrebu 9. ožujka 2016.Top