Vijest
09.05.2019

Natječaj za dodjelu stipendija za izvrsnost Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu raspisao je Natječaj za dodjelu stipendija za izvrsnost. Prijaviti se mogu studenti preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te preddiplomskih stručnih i diplomskih specijalističkih studija.

 

Stipendije se dodjeljuju po područjima:

-        društveno – humanističko područje: 1 stipendija,
-        prirodoslovno područje: 1 stipendija,
-        tehničko područje: 1 stipendija,
-        biotehničko područje: 1 stipendija,
-        umjetničko područje: 1 stipendija i
-        biomedicinsko područje: 1 stipendija.

Svaki se student može prijaviti samo u jednom od područja, ovisno o području svoga studija.

Pravo na prijavu nemaju studenti koji studiraju na sastavnicama koje nisu dio Sveučilišta u Zagrebu, studenti koji su u akademskoj godini 2018./2019. upisali prvu godinu preddiplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, studenti koji imaju upisano mirovanje studentskih obaveza u godini 2018./2019., studenti razlikovne godine studija, studenti korisnici druge javne stipendije, studenti koji studiraju dulje od propisanog trajanja studijskog programa računajući od prve godine upisa na studij, studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili manje od 45 ECTS-a, studenti koji nemaju težinski prosjek 4,0 ili više, te izvanredni studenti. Za dodjelu stipendije za izvrsnost vrednuju se i: volontiranje, članstvo u studentskoj udruzi, sportski uspjesi, sveučilišne nagrade i znanstveni radovi.

Za prijavu je potrebno ispuniti dokumentaciju i poslati osobno ili poštom na Pisarnica Sveučilišta u Zagrebu (za Ured Studentskog zbora), Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb radnim danom u periodu od 9 do 16 sati. Na kuverti je potrebno naznačiti i „za stipendiju za izvrsnost“.

Natječaj je otvoren od 7. svibnja 2019. do 20. svibnja 2019. do 12 sati.

Sve ostale potrebne informacije, kao i prijavnice, nalaze se u tekstu Natječaja.Top