Vijest
05.02.2018

Natječaj Sveučilišta u Veroni za doktorande

Sveučilište u Veroni otvorilo je natječaj za 14 istraživačkih mjesta za doktorande u sklopu EU projekta INVITE. INVITE je doktorski program Sveučilišta u Veroni s naglašenom međusektorskom i interdispciplinarnom dimenzijom. Program je dio EU projekta u sklopu programa Obzor 2020.

Natječaj je otvoren za doktorande s manje od 4 godine iskustva u istraživanju. Jedan od kriterija je da kandidati nisu živjeli u Italiji više od 12 mjeseci u posljednje 3 godine. 

Rok za prijavu je 15. travnja 2018. (Sveučilište u Veroni zadržava pravo mijenjati ovu informaciju). 

Za više informacija pročitajte originalnu objavu: http://sites.centri.univr.it/invite/the-call/Top