Vijest
08.11.2018

Natječaj Erasmus+ KA107 za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja za razdoblje mobilnosti od 28.01.2019. do 31.03.2020. – PARTNERSKE ZEMLJE

Sveučilište u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) - Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti od 28.01.2019. do 31.03.2020.

za aktivnosti:

 • podučavanje (STA) - (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica)
 • osposobljavanja (STT) - (nastavno i nenastavno osoblje

Rok za prijavu:

 • zaključno do 13. prosinca 2018.

Privitci:

 1. Odluka o Natječaju za mobilnost nastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) - Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti od 28.01.2019. do 31.03.2020.,
 2. Upute uz Natječaj,
 3. Popis partnerskih visokoškolskih ustanova s kojima su potpisani Erasmus+ bilateralni međuinstitucijski sporazumi o razmjeni studenata i osoblja za razdoblje 2019. – 2020. – sadrži ujedno i iznose za životne i putne troškove,
 4. Prijavni obrazac (na hrvatskom),
 5. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja (nastavni plan): Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja (Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement),
 6. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu osposobljavanja (plan rada): Sporazum o mobilnosti u svrhu osposobljavanja (Staff Mobility for Training – Mobility Agreement),
 7. Europass obrazac za životopis,
 8. Popis ISCED Subject area codes (str. 16.-18./18.) i Pretraživač ISCED kodova
 9. Kriteriji za rangiranje Erasmus+ prijava za nastavno i nenastavno osoblje (programske i partnerske zemlje).

 

Klasa: 605-01/18-01/70

Ur. broj: 380-155/073-18-3


Zagreb, 9. studenoga 2018.Top