Vijest
02.07.2019

"Naprednim tehnologijama platforme industrije 4.0 u borbi protiv klimatskih promjena"

U auli rektorata Sveučilišta u Zagrebu (Trg Republike Hrvatske 14) u četvrtak 4. srpnja 2019. u 9 sati održan je skup konzorcija EIT Climate-KIC Hub Hrvatska pod nazivom Klimatske promjene i Industrija 4.0 ili industrijski internet stvari - neobičan i moćan spoj: Naprednim tehnologijama platforme industrije 4.0 u borbi protiv klimatskih promjena.


Emisije u industriji čine 30 posto ukupnih globalnih emisija stakleničkih plinova. Istodobno, proizvodni procesi trenutačno prolaze velike promjene zbog uvođenja digitalizacije, među ostalim, korištenjem platforme Industrija 4.0, koja uključuje korištenje umjetne inteligencije odnosno mogućnosti koje donosi napredno upravljanje i analitika sve veće količine različitih podataka.

Konkretan primjer napredne upravljačke platforme je ASCALIA, hrvatska inovacija: korištenjem Ascalie pogrješke u procesu proizvodnje događaju se čak 70 % rjeđe, godišnji trošak održavanja smanjuje se za trećinu, a produktivnost raste značajnih 30 %. Manje pogrješaka, manje troškova, veća produktivnost, sve to znači bolje iskorištene resurse, gorivo, ljude, sirovine i – što je jako važno u doba kada proglašavamo klimatsku krizu – manje emisija štetnih tvari, manje ispuštanja ugljikova dioksida kao bitnoga čimbenika globalnoga zatopljenja.

„Cilj je ovog skupa bio upravo napraviti mjesto susreta dionika četverostruke uzvojnice inovacijskoga sustava koji čine akademski, industrijski, vladin odnosno javni i civilni sektor“, ističe dr. sc. Vlatka Petrović, voditeljica Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. „Želimo prikazati mogućnosti tehnologija i naprednih sustava, kako ih vidimo, koliko ih koristimo u Hrvatskoj. Želimo potaknuti i omogućiti razmjenu iskustava, ali i identificirati prepreke za veće korištenje platforme Industrije 4.0 te ukazati na načine kako se te prepreke mogu prebroditi.“

Uz primjer ASCALIE, čut ćemo i pozitivne primjere iz grada Labina, zatim iz talijanske tvrtke Ecodom, koja je ujedno i partner zajednice Climate-KIC, te iz tvrtki Rockwool i Holcim.

Na skupu se obrađuju i spajaju vrlo aktualne globalne teme platforme Industrija 4.0 u kontekstu klimatske krize:

  • Koji su globalni trendovi industrije četvrte generacije?
  • Kako Industrija 4.0 može biti dio odgovora na klimatske promjene?
  • Kako implementirati principe Industrije 4.0?
  • Kako gradovi mogu biti pokretači uvođenja promjena i primjene tehnologija Industrije 4.0?
  • Što su to digitalni gradovi i kako povezati industriju, jedinice lokalne samouprave, znanstvenoistraživačke institucije i građane?
  • Radimo li mi u Hrvatskoj već nešto na tome, kako i gdje?

Skup je završio panel-diskusijom o tome kako inovacije i Industrija 4.0 mogu pomoći u borbi protiv klimatskih promjena. Industrija 4.0 i klimatske promjene neobičan su par, ali imaju očigledne zajedničke karakteristike – riječ je o složenim sustavima i imaju veliku moć brzo i drastično promijeniti procese i način kako mi kao društvo zamišljamo stvaranje vrijednosti, ne samo u proizvodnji nego i u pružanju javnih usluga i načinu na koji upravljamo gradovima.

Doc. dr. sc. Ernest Vlačić, MBA, direktor Novamina - Centra za inovativne tehnologije i predsjednik nacionalnoga Tematskoga inovacijskoga vijeća za energetiku i održivi okoliš, ističe kako je namjera ovoga skupa pomoći senzibiliziranju i osvješćivanju javnosti o važnosti fokusirane reindustrijalizacije visoke dodane vrijednosti, a da se u isto vrijeme vodi računa o utjecaju na klimatske promjene i principima održivoga upravljanja okolišem.

***

EIT Climate-KIC Hub Hrvatska čine Zagrebački inovacijski centar, Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Terra Hub, Zelena energetska zadruga i Mreža znanja te ima ulogu kontakt-točke za organizacije iz svih sektora: poduzetničkoga i gospodarskoga, gradova i javnoga sektora, visokoga školstva, sveučilišta i istraživačkih centara prema europskoj zajednici za klimatske inovacije. Konzorcij ima ulogu pružati potporu u dijeljenju znanja i iskustava, integriranju različitih znanja i ubrzanju puta inovativnih rješenja iz laboratorija prema tržištu.


EIT Climate-KIC europska je mreža organizacija znanja i inovacija koje rade na akceleraciji tranzicije prema naprednom, inkluzivnom društvu i gospodarstvu bez emisija ugljika, otpornoga na klimatske promjene. Uz potporu Europskoga instituta za inovacije i tehnologije (EIT), to je najveća mreža javno-privatnoga partnerstva s više od 350 organizacija iz akademskoga, javnoga, privatnoga, gospodarskoga i civilnoga sektora koje zajedno rade na inovativnim rješenjima i sustavnim promjenama kojima će se umanjiti posljedice klimatskih promjena.

Climate KIC Climate KIC_EU


Top