Vijest
16.05.2017

Na kolokviju Inovacije u medicini V. znanstvenici predstavljaju četiri inovativna projekta

U srijedu 17. svibnja 2017. u 12 sati u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Strossmayerov trg 14) održat će se kolokvij Inovacije u medicini V. Kolokvij zajednički organiziraju Sveučilište u Zagrebu u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti te partnerom Udrugom inovatora Hrvatske s ciljem predstavljanja inovativnih projekata. Kolokvij će započeti uvodnim obraćanjem predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademika Zvonka Kusića, rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa i tajnika Razreda za medicinske znanosti HAZU akademika Marka Pećine, nakon čega će uslijediti predstavljanje projekata i rasprava.

Na skupu će biti predstavljena četiri projekta: akademik Ivo Čikeš iz Razreda za medicinske znanosti HAZU predstavit će projekt Izumi i patenti u Klinici za bolesti srca i krvnih žila Medicinskoga fakulteta i KBC-a Zagreb, doc. dr. sc. Željka Trumbić sa Sveučilišnoga odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu predstavit će projekt Znanstvene osnove i alati za prevenciju i uklanjanje nametničkih bolesti uzgojene ribe u Europi, prof. dr. sc. Darko Macan sa Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predstavit će projekt Izolacija, kvantifikacija i kinetika Ap4A, SCCA i TROP2 kod pacijenata s oralnim karcinomom i potencijalno malignim poremećajima, a prof. dr. sc. Bojan Biočina s Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predstavit će projekt Mehanička cirkulacija kao nova paradigma života.

Skup će moderirati prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga.

Kolokvij Inovacije u medicini V trinaesti je skup koji se organizira u sklopu tribine Inovacije i transfer tehnologije – poticaj gospodarskoga razvoja Hrvatske. U okviru tribine održan je niz javnih predavanja, razgovora, okruglih stolova i radionica u cilju poticanja i popularizacije ideje o inovacijama i prijenosu znanja sa sveučilišta i znanstvenih institucija kao temeljima budućega inovativnoga gospodarstva koji će Hrvatskoj omogućiti brži gospodarski razvoj.Top