Vijest
10.02.2015

Na Geotehničkome fakultetu održana međunarodna radionica u suradnji s UNESCO-om i ESA-om

Od 2. do 6. veljače 2015. u Varaždinu je u prostorijama Geotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održana međunarodna radionica Aquifer Vulnerability Mapping and Spatial Applications to Groundwater Management u organizaciji UNESCO-a, Europske svemirske agencije (ESA) i Geotehničkoga fakulteta. Radionica je organizirana u sklopu MedPartnership projekta (The Strategic Partnership for the Mediterranean Sea Large Marine Ecosystem) koji predstavlja zajedničko djelovanje brojnih organizacija i sredozemnih zemalja prema zaštiti marinskoga i priobalnoga okoliša.

Na radionici su sudjelovali predstavnici Tunisa, Palestine, Maroka, Crne Gore, Libije, Libanona, Egipta, Alžira, Bosne i Hercegovine, Albanije i Hrvatske, a vodili su je eksperti UNESCO-a, University of Twente (NL), Delft University of Technology (NL), Universitat Politecnica de Catalunya (E), Hrvatskoga geološkoga instituta i Geotehničkoga fakulteta.

Prvi dio radionice bio je vezan za daljinska istraživanja odnosno za mogućnosti primjene daljinskih istraživanja u upravljanju podzemnim vodama, što je vrlo značajno u zemljama sjeverne Afrike i Bliskog istoka, gdje su potrebe za pitkom vodom značajno veće od mogućnosti zahvata podzemne vode. Težište ovog dijela radionice bilo je usmjereno na podzemne vode, odnosno na to koje se informacije o podzemnim vodama mogu izdvojiti iz daljinskih istraživanja. U sklopu ovog dijela radionice održan je i praktični dio, na kojem su sudionici upoznati s radom WOIS-a (Water Observation and Information System), programskoga paketa razvijenoga u Europskoj svemirskoj agenciji.

Drugi dio radionice odnosio se na kartiranje prirodne ranjivosti krških vodonosnika korištenjem multiparametarskih metoda i GIS-a (Geografskoga informacijskoga sustava). Naime, tijekom prethodne godine u sklopu UNESCO-IHP MedPartnership projekta uspješno su provedena tri projekta kartiranja prirodne ranjivosti krških vodonosnika na području dvaju slivova u Hrvatskoj i jednog u Africi. Istraživanja su rezultirala dvjema novim metodama kartiranja prirodne ranjivosti, a jedna od tih metoda je i Karst Aquifer Vulnerability Assessment (KAVA), koja je u cijelosti razvijena u Zavodu za hidrotehniku Geotehničkoga fakulteta. Iskustva s tih projekata kao i dvije nove metode također su praktično i teorijski prikazana sudionicima radionice u informatičkoj učionici.Top