Vijest
04.09.2020

Na FER-u tri međunarodna diplomska studijska programa od ak. god. 2021./2022.

Pored tradicionalno velikoga interesa hrvatskih maturanata za studijske programe Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, postoji i nemali broj upita stranih studenata koji bi željeli nastaviti svoje obrazovanje upravo na FER-u. Upravo zato u sklopu projekta „Međunarodni sveučilišni diplomski studijski programi iz elektrotehnike i računarstva – FER-IN“ razvijena su tri nova diplomska studijska programa na engleskom jeziku, koji s upisom prve generacije studenata započinju već u akademskoj godini 2021./2022.

Projekt FER-IN odgovorio je interesima šire međunarodne zajednice studenata preddiplomskih studija koji svoj diplomski studij žele realizirati na Fakultetu elektrotehnike i računarstva te je omogućen razvoj tri međunarodna sveučilišna diplomska studijska programa u području tehničkih znanosti pod nazivom: „Elektrotehnika i informacijska tehnologija“, „Informacijska i komunikacijska tehnologija“ i „Računarstvo“. Elektrotehnika i računarstvo predstavljaju najpropulzivnije sektore u smislu ostvarenih prihoda i mogućnostima pri zapošljavanju, a prema relevantnim projekcijama potrebe za brojem zaposlenih u ovim sektorima rast će i nadalje u svim projekcijskim razdobljima. Novi i moderni studijski programi FER-a usklađeni su s najboljim svjetskim uzorima te odgovaraju potrebama tržišta rada u Hrvatskoj, Europi i svijetu.

Prvu i najveću ciljnu skupinu projekta FER-IN čine svi studenti koji će u predstojećem razdoblju, počevši od listopada 2021. godine, nakon što studijski programi prođu hrvatske i međunarodne akreditacijske postupke, pohađati navedene studijske programe. Pozitivan utjecaj na pripadnike ove skupine je u jačanju njihovih kompetencija i konkurentnosti na tržištu rada, kao i povećanim mogućnostima za studentsku mobilnost tijekom studija.

Drugu ciljnu skupinu čini nastavno i nenastavno osoblje FER-a koje je tijekom projekta sudjelovalo u stvaranju plana i programa međunarodnih studijskih programa te sudjelovalo u aktivnostima stručnog usavršavanja. Pozitivan utjecaj na pripadnike ove skupine u jačanju je kapaciteta visokoga učilišta, porastu međunarodne prepoznatljivosti i ugleda, kao i očekivanoj povećanoj mobilnosti studenata, nastavnika i nenastavnoga osoblja.

Projekt FER-IN traje dvije godine, a započeo je u listopadu 2018. godine u sklopu poziva Internacionalizacija visokoga obrazovanja koji je dio Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Partner na projektu je Schneider Electric, poduzeće koje nudi kreativna i inovativna radna mjesta u više od 100 zemalja svijeta.

DODATNE INFORMACIJE:

Petra Škaberna, voditeljica Službe za odnose s javnošću
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Kontakt:
099/5624-984
pr@remove-this.fer.hr
https://fer-in.fer.hr/Top