Vijest
09.10.2020

Ministar Darko Horvat na sastanku dekana sastavnica Sveučilišta u Zagrebu

U petak 9. listopada 2020. u velikoj predavaonici Arhitektonskoga, Građevinskoga i Geodetskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,održan je sastanak rektora prof. dr. sc. Damira Borasa, prorektora i dekana sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. 

U okviru točke Izvješće o procjeni štete i sanaciji materijalne štete na Sveučilištu u Zagrebu uslijed posljedica potresa govorio je prof. dr. dc. Stjepan Lakušić, dekan Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Sastanku je nazočio i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat koji je u okviru svoga izlaganja dekanima predstavio program obnove od potresa te ih uputio u postupke koje je nužno pokrenuti kako bi se što prije sanirala nastala šteta na zgradama Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

 

 

 

 Top