Vijest
01.03.2017

Međunarodna radionica o vrijednosti monitoringa u sustavu gospodarenja mostovima

Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2. i 3. ožujka 2017. održavat će se međunarodna radionica pod nazivom Vrijednost monitoringa konstrukcija za pouzdano i efikasno gospodarenje mostovima. Riječ je o radionici na kojoj će se okupiti eksperti koji sudjeluju u dva EU projekta koji se financiraju u okviru COST programa i Radne komisije 1, u sklopu Međunarodne udruge za mostove i konstrukcije (IABSE). COST Akcija TU1402 fokusira se na kvantificiranje vrijednosti konstrukcijskoga monitoringa, a COST Akcija TU1406 na specifikacije kvalitete za cestovne mostove i na standardizaciju na europskoj razini. Provedba projekata započela je još tijekom 2014. i 2015. godine, a zajedno okupljaju  više od 250 sudionika iz 38 europskih zemalja, uključujući i međunarodne veze iz više od 15 zemalja izvan Europe.

Međunarodna radionica Vrijednost monitoringa konstrukcija  za pouzdano i efikasno gospodarenje mostovima svečano će biti otvorena u četvrtak 2. ožujka 2017. u 8.30 sati na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Fra Andrije Kačića-Miošića 26).

Više informacija o radionici dostupno je na sljedećim poveznicama:

http://www.grad.unizg.hr/joint-zagreb-workshop/
COST: http://www.cost.eu/
COST Action TU1402: http://www.cost-tu1402.eu/
COST Action TU1406: http://www.tu1406.eu/
IABSE: http://www.iabse.org/

O radionici:

Prohodna, sigurna i učinkovita prometna infrastruktura nužna je za funkcioniranje suvremenog društva s ekonomske, društvene i ekološke točke gledišta. Problemi dotrajalih konstrukcija, ograničena sredstva i rastuće potrebe društva predstavljaju sve veći izazov za operatere i agencije koje upravljaju prometnom infrastrukturom. Pritom, inženjerske konstrukcije kao što su cestovni mostovi i tuneli predstavljaju najkritičnije elemente cestovne infrastrukture. Tijekom svog uporabnog vijeka ove konstrukcije zahtijevaju redovite mjere održavanja čiji troškovi su vrlo često jako visoki. Stoga je važno definirati strategije održavanja kako bi se minimizirali troškovi održavanja, a maksimizirale dobiti za društvo, odnosno krajnje korisnike. Ove investicije treba pravovremeno planirati kako bi se ostvarilo učinkovito gospodarenje prometnim mrežama, a odluke o aktivnostima treba temeljiti na kvalitetnim tehničkim informacijama koje mogu na primjer dolaziti iz implementiranih sustava za monitoring.

Monitoring konstrukcija (Structural Health Monitoring - SHM) može imati ogromnu dodanu vrijednost u sustavu gospodarenja mostovima, odnosno prilikom donošenja odluka o potrebnim aktivnostima održavanja mostova. Informacije koje se dobivaju iz monitoringa konstrukcija mogu se koristiti prilikom ocjene stanja konstrukcija odnosno za ocjenu pouzdanosti i sigurnosti mostova tijekom cijelog životnog ciklusa. No, nažalost, iako bi tako trebalo biti, to nije uvijek slučaj. Neodgovarajuća primjena monitoring (SHM-a) može, u najboljem slučaju, dovesti do gubitka ekonomskih i ljudskih resursa, ali može isto tako inicirati nepotrebne ili neodgovarajuće aktivnosti popravljanja (održavanja) koje mogu ugroziti sigurnost objekta ili uzrokovati nepotrebne prekide, odnosno ometanja normalne upotrebe prometnica. Upravo zbog toga vlasnici i operateri prometnih mreža sve češće traže procjene troškova i dobiti od monitoringa prije implementacije cijelog sustava na konstrukcije.

Valoriziranje vrijednosti informacija prikupljenih u sustavima monitoringa (opažanja) je vrlo složen i ponekad nemoguć zadatak, jer je vrlo teško točno procijeniti što će primjena monitoringa donijeti kao dobit u budućnosti. Za razvoj metoda i alata monitoringa potreban je udruženi napor stručnjaka iz različitih disciplina, kao što konstrukcije, probabilističko inženjerstvo, sistem inženjerstvo, rizici i pouzdanost konstrukcija, materijali, i dr.Top