Vijest
17.09.2015

Konferencija grupe Max Planck 'Imprisonment in the Balkans'

Max Planck partnerska grupa za Balkan Criminology, Max Planck institut za inozemno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu te Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Sveučilišta u Sarajevu organiziraju drugu godišnju konferenciju Max Planck partnerske grupe pod nazivom Imprisonment in the Balkans. Konferencija se održava od 17. do 19. rujna 2015. na Sveučilištu u Sarajevu.

Na konferenciji sudjeluje više od dvadeset stručnjaka s pravnih fakulteta u regiji koji će predstaviti aktualno stanje pravnoga okvira i prakse u području kažnjavanja zatvorskom kaznom. Konferencija još jednom pozicionira Max Planck partnersku grupu kao regionalnoga inicijatora zajedničkih znanstvenih pothvata, a empirijska analiza određivanja te izdržavanja zatvorske kazne u 14 država regije bit će objavljena u novoj publikaciji.

Max Planck partnersku grupu zajednički su 2013. osnovali Max Planck institut za inozemno i međunarodno kazneno pravo te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu na temelju odluke Max Planck društva - najuspješnije njemačke znanstvene organizacije. Grupa od tada provodi znanstvena istraživanja te stvara regionalnu mrežu stručnjaka u području kriminologije i kaznenoga pravosuđa.

Više o konferenciji moguće je pronaći na mrežnoj stranici Max Planck partnerske grupe (MPPG).

 Top