Vijest
16.01.2017

Koncert "Poklonjene muzike (hrvatska glazba za saksofone)" na Muzičkoj akademiji

U srijedu 18. siječnja 2017. u 20 sati u Koncertnoj dvorani Blagoja Berse održat će se treći koncert ciklusa Vivat academia - ciklus koncerata studenata i profesora Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, posvećen hrvatskoj glazbi za saksofone pod nazivom Poklonjene muzike (hrvatska glazba za saksofone). Ulaz je besplatan.

Bogata i gotovo četrdesetogodišnja tradicija hrvatske saksofonističke škole (studij saksofona na Muzičkoj akademiji pokrenut je 1977. godine) ne može se promatrati samo kao tradicija interpretacije glazbe. Povijest saksofonističkih ansambala ili pak pojedinaca saksofonista koje je iznjedrila, a koji imaju izrazito diferenciranu izvođačku i pedagošku djelatnost, pokazuje direktnu vezu s poviješću hrvatske glazbe. Tu vezu su saksofonisti u godinama svog djelovanja oblikovali i neupitno je izvršila utjecaj na njih same te oni kontinuirano s velikim interesom prilaze suvremenoj glazbi.

Ovaj koncert nudi pogled na ovu specifičnu interakciju, koju je na osobit način njegovao red. prof. saksofona Dragan Sremec osamdesetih i devedesetih godina (skladbe za saksofone Borisa Papandopula, Dubravka Detonija, Marka Ruždjaka i Anđelka Klobučara među prvima su svoje vrste u hrvatskoj literaturi), a dijalog se nastavlja u vidu recentnih skladbi za međunarodno natjecanje Josip Nochta (skladba Didgeridoo Mladena Tarbuka).

Prije dvije godine navršilo se devedeset godina rođenja prof. Josipa Nochte, prvoga profesora saksofona na Muzičkoj akademiji i jednog od prvih promicatelja klasičnoga saksofona u ovom dijelu Europe. Istodobno se širom svijeta obilježavala 200. obljetnica rođenja "oca saksofona" Adolphea Saxa. Stoga je idejni začetnik i promotor natjecanja Josip Nochta te nasljednik umjetnikove katedre prof. Dragan Sremec nastojao ovakvom inicijativom ostvariti daljnje jačanje i zamah izvođačko-kreativne afirmacije saksofona u hrvatskoj glazbi i kulturi u cjelini.

Mlade snage Muzičke akademije, u kojima se zrcale svi ovi napori u kojima je tradicija izgrađena, predstavit će se u suradnji sa svojim profesorima u novoizgrađenoj Koncertnoj dvorani Blagoja Berse

Program
Boris Papandopulo: ŠEST KROKIJA    
- Allegro moderato
- Andante tranquillo
- Allegro vivace
- Andante sostenuto
- Allegro vivace
- Con brio
Dragan Sremec, sopran saksofon
Goran Merčep, alt saksofon
Saša Nestorović, tenor saksofon
Tomislav Žužak, bariton saksofon

Gordan Tudor: QUARTER TONE WALTZ
Krešimir Kottek, alt saksofon, 4. godina

Anđelko Klobučar: SONATA

-    Allegro
-    Largo
-    Vivace
Luka Prelas, alt saksofon, 4. godina
Ivan Batoš, viši umjetnički suradnik

Marko Ruždjak: ARIOSO

Marko Rušnov, sopran saksofon, 5. godina
Dominik Grgić, alt saksofon, 3. godina
Ana Kovačić, tenor saksofon, 3. godina
Krešimir Kottek, bariton saksofon, 4. godina

Krešimir Seletković: PORTRETI

Tomislav Žužak, alt saksofon

Dubravko Detoni: 44 PER 4 IN 4
Dragan Sremec i Marko Rušnov, sopran saksofoni
Goran Merčep i Dominik Grgić, alt saksofoni
Saša Nestorović i Ana Kovačić, tenor saksofoni
Tomislav Žužak i Krešimir Kottek, bariton saksofoniTop