Vijest
29.12.2016

Konačni rezultati Natječaja za akademsku mobilnost u 2017. godini (prvi krug)

Sveučilište u Zagrebu objavljuje konačne rezultate Natječaja za akademsku mobilnost u 2017. g. (prvi krug):

 

Privitak:

 

KLASA: 605-01/16-22/50
URBROJ: 380-153/037-16-46Top