Vijest
13.03.2015

Konačni rezultati Natječaja za akademsku mobilnost u 2015. godini - prvi krug (stavke A1, B i C)

Sveučilište u Zagrebu objavljuje konačne rezultate Natječaja za akademsku mobilnost u 2015. godini (prvi krug) za sljedeće stavke:

 

Privitak:

 

Klasa: 605-01/14-22/42
Urbroj: 380-153/037-15-4Top