Vijest
10.07.2014

Konačni rezultati Natječaja za akademsku mobilnost 2014. (drugi krug)

Sveučilište u Zagrebu objavljuje konačne rezultate Natječaja za akademsku mobilnost u 2014. g. (drugi krug) za stavke:

  • b) mobilnost prema visokoškolskim ustanovama u cijelome svijetu (2. krug)
  • c) mobilnost doktorskih studenata (kotizacije za konferencije). 

Odbor za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu pregledao je prijave i razmotrio pristigle žalbe te sastavio konačnu rang-listu odobrenih prijava:

Na konačne rezultate ne postoji mogućnost pritužbe.

Odbijeni kandidati koji su uložili žalbu na privremene rezultate Natječaja zaprimit će objašnjenje o razlozima odbijanja.


Privitci:Top