Vijest
24.07.2019

Konačni rezultati Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2019./20.- programske zemlje (KA103)

Sveučilište u Zagrebu objavljuje konačne rezultate Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2019./2020. unutar programskih zemalja (KA103) za aktivnosti:

O eventualnom pomaku na listama čekanja osobe na listama čekanja bit će pojedinačno obaviještene, kao i njihovi kontakti za međunarodnu suradnju na matičnoj sastavnici. Pomaci na listama čekanja bit će objavljeni ovdje.

Mole se kandidati i njihove matične sastavnice (ako još nisu) da se obavezno i što prije upoznaju s priloženim uputama (važni rokovi i za odabrane kandidate i za kandidate na listama čekanja). Posebno skrećemo pažnju na sadržaj uputa po stranicama ispisan na str. 1 te na popis obavezne dokumentacije i podataka u svrhu sastavljanja ugovora o financijskoj potpori na str. 2.


Privitak:

KLASA: 605-01/19-04/01
URBROJ: 380-153/037-19-333Top