Vijest
05.11.2020

Javni natječaji za dodjelu stipendija Grada Zagreba studentima s invaliditetom i studentima s invaliditetom poslijediplomskih studija - za ak. god. 2020./2021.

Javni natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima s invaliditetom za akademsku godinu 2020./2021.

Za akademsku godinu 2020./2021. studentima će se dodijeliti najviše 31 Stipendija. Stipendija se dodjeljuje, računajući od 1. listopada 2020., za trajanja statusa redovitog studenta, odnosno najduže za 10 mjeseci, odnosno za 5 mjeseci, ako u tom roku prema nastavnom planu i programu studija za koji je Stipendija odobrena završava nastavni plan i program korisnika Stipendije.
Neto iznos Stipendije utvrđuje se u visini 50% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj-kolovoz 2020. godine.

Javni natječaj

Obrazac A1- Prijava na Javni natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima s invaliditetom za akademsku godinu 2020./2021.
 
Obrazac A2- Izjava o članovima kućanstva
 
Uputa o pravima ispitanika

 

Javni natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima s invaliditetom poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2020./2021.

Za akademsku godinu 2020./2021. studentima poslijediplomskih studija će se dodijeliti najviše 3 Stipendije. Stipendija se dodjeljuje, računajući od 1. listopada 2020., najduže za 10 mjeseci. Neto iznos Stipendije utvrđuje se u visini 60% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj-kolovoz 2020. godine.

Za studente poslijediplomskih studija koji studiraju s dijelom radnog vremena neto iznos Stipendije utvrđuje se u visini 30% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj - kolovoz godine u kojoj se natječaj za Stipendiju raspisuje.

Javni natječaj
  
Obrazac A1- Prijava na Javni natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima s invaliditetom  poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2020./2021.
 
Obrazac A2- Izjava o članovima kućanstva
 
Uputa o pravima ispitanikaTop