Vijest
30.05.2017

Izaslanstvo 'Indiana State University' posjetilo Sveučilište u Zagrebu

Predsjednik Odbora za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu akademik Vladimir Bermanec i predsjednik Povjerenstva za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti prof. dr. sc. Davor Ježek kao domaćini ugostili su 29. svibnja 2017. izaslanstvo američkoga Indiana State University, u sastavu: provost Mike Licari, Ph.D., Lisa Hughes, Center for Global Engagement, Elise Lima, Center for Global Engagement, Zachariah Mathew, Ph.D., Center for Global Engagement staff, Chris McGrew, Ph.D., Center for Global Engagement staff, prof. Diana Hews, prof. Joy O’Keefe, prof. Shana Kopaczewski, prof. Lisa Decker, prof. Lisa Phillips, prof. Ann Rider, prof. Brian Kilp, prof. Bev Simms i prof. Don Rogers.

U sastavu domaćega izaslanstva bili su prof. dr. sc. Rea Fulgosi Masnjak, doc. dr. sc. Damir Miholić, prof. Aida Bukvić, doc. art. Tatjana Aćimović, prof. art. Ljerka Očić, izv. prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar, doc. dr. sc. Mladen Tomorad, prof. dr. sc. Dubravka Hranilović, prof. dr. sc. Martina Domines Veliki, dr. sc. Željka Miklošević, dr. sc. Aleksandra Huić, te Dora Gelo i Renata Hranjec, stručne savjetnice u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

Izaslanstvo partnerskoga sveučilišta, s kojim je potpisan međusveučilišni sporazum već ima dugogodišnju suradnju s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom, a nedavno su postignuti i dogovori u umjetničkom području, konkretno s Akademijom dramske umjetnosti.

Nakon uvodnoga razgovora, predstavnici fakulteta osvrnuli su se da dosadašnje kontakte i suradnje te iznijeli konkretne prijedloge za buduću suradnju. Nastavno na središnji sastanak održani su pojedinačni sastanci s navedenim predstavnicima Filozofskoga fakulteta, Hrvatskih studija i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u cilju definiranja specifičnih detalja suradnje.Top