Vijest
22.01.2018

Interaktivno predavanje: "Što?... Učenje u akademskom kontekstu"

U Velikoj vijećnici rektorata Sveučilišta u Zagrebu (Trg Republike Hrvatske 14) održavat će se zanimljiva interaktivna predavanja na temu učenja i korištenja znanja pod nazivom "Što?... Učenje u akademskom kontekstu" u dva termina. Prvo predavanje održat će se u četvrtak 25. siječnja od 9 do 11 sati, a dan poslije drugo predavanje, u petak 26. siječnja 2018. od 17 do 19 sati.

Predavanjem će se obuhvatiti psihološki, socijalni i biološki temelji učenja, pamćenja i korištenja znanja. Složeni će teorijski koncepti biti objašnjeni i preoblikovani u razumljivu i primjenjivu formu, a predavanja će držati Božidar Nikša Tarabić, mag.psych.

Ciljevi predavanja:
- demistificirati ('odmaknuti se od') popularno-psihološke pristupe
- omogućiti razumijevanje temeljnih koncepata i procesa u podlozi učenja
- potaknuti primjenu stečenih znanja na vlastito učenje i stjecanje novih znanja i vještina općenito.

Na svakom predavanju predviđen je maksimalan broj od 50 sudionika, a pozvani su svi studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija u dobi do 30 godina.

Prijaviti se možete do utorka 22. siječnja ili srijede 23. siječnja, ovisno o datumu održavanja događanja slanjem e-pošte na bozidar.niksa.tarabic@remove-this.unizg.hr!

Prednost će imati oni koji e-poštom uz prijavu pošalju i ispunjen Upitnik o obrascima učenja i stjecanja znanja.Top