Vijest
27.01.2014

Info dan za program Obzor 2020.

Ured za međunarodne odnose Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Agencija za mobilnost i programe EU organiziraju 30. siječnja 2014. Informativni dan za program Obzor 2020. Naglasak je na pružanju osnovnih informacija o novom EU programu te njegovim potprogramima koji se odnose na poljoprivredne i srodne znanosti.

Programom će biti pokriveni potprogrami:

  • Društveni izazov 2: Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorstva i unutarnjih voda, i bioekonomija
  • Industrijski prioritet Biotehnologija
  • Društveni izazov 5: Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine
  • Marie Sklodowska Curie akcije
  • Zajednički istraživački centar (JRC)

Info dan održat će se u četvrtak 30. siječnja 2014. u dvorani VI/A 6. paviljona Agronomskog fakulteta, Svetošimunska cesta 25, s početkom u 9.30 sati, a obuhvatit će prezentacije djelatnica Agencije za mobilnost i programe EU te će biti predstavljeni i financijski i određeni pravni aspekti programa.

Program (.pdf)


                                   
 Top