Vijest
20.01.2022

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu u 2022. obilježava 60 godina od osnutka

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, smješten u Varaždinu, u ovoj godini obilježava svoju veliku 60. godišnjicu postojanja, ali ujedno i 48. godišnjicu od osnivanja.OSNUTAK

Davne 1962. godine u Varaždinu je osnovana Viša ekonomska škola koja je bila temelj za osnivanje današnjeg Fakulteta organizacije i informatike.

Smješten u prelijepoj povijesnoj zgradi nekadašnjeg Isusovačkog kolegija iz 17. stoljeća u centru Varaždina, FOI je prve studente upisivao u I. semestar školske godine 1962./'63., i to one koji su željeli postati stručnjaci za samostalno organiziranje i vođenje složenijih ekonomskih poslova u privredi i javnoj upravi. Tipkajući na pisaćim mašinama, prvi nastavnici i studenti utrli su put današnjoj visokoobrazovnoj instituciji, obogaćenoj naprednim metodama izvođenja nastave na suvremenoj računalnoj opremi.

Istu 1962. godinu, FOI obilježava kao početak svoje knjižnične djelatnosti, koja danas broji zavidnu knjižničnu građu i u kojoj se čuva značajan dio varaždinske povijesti razvoja obrazovanja. 

RANO POVEZIVANJE S GOSPODARSTVOM

FOI je svoj put 60-ih godina nastavio ruku pod puku s gospodarskim trendovima, povezujući se već tada s najznačajnijim tvrtkama na tržištu, poput Varteksa (Varaždin) i Birostroja (Maribor), putem kojih su nabavljeni prvi strojevi za obrazovanje studenata - Bullov stroj za ispisivanje tabele te prvi knjigovodstveni servis Ascota. FOI je tako od samih početaka prepoznao važnost povezivanja s gospodarskim sektorom, što će kasnije zaigrati veliku ulogu u izvođenju preddiplomskih i diplomskih studijskih programa, obogaćenih novim metodama učenja i poučavanja, prožetih provođenjem organizirane stručne prakse. Danas FOI njeguje suradnju i partnerstva s više od 600 najjačih tvrtki u regiji, u čemu značajnu ulogu ima Centar za podršku studentima i razvoj karijera, putem kojeg tvrtke direktno sudjeluju u izvođenju nastave na svim razinama studija. Konačan rezultat takve suradnje danas predstavljaju visokokvalificirani IKT i ekonomski stručnjaci, koji nakon studija na FOI-ju ostvaruju iznimne karijere na visokim korporativnim pozicijama.

POČETAK IZVOĐENJA INFORMATIČKIH PROGRAMA

Godina 1974. označava važnu prekretnicu u povijesti FOI-ja. Naime, te godine Viša ekonomska škola odlukom Znanstveno-nastavnog vijeća prerasta u Fakultet organizacije i informatike, a 1975. godine FOI postaje dijelom najvećeg hrvatskog sveučilišta – Sveučilišta u Zagrebu.

Do 1986. godine, na FOI-ju se isključivo izvode programi obrazovanja u polju ekonomije, a 1983. godine FOI započinje i s izvođenjem informatičkih programa. Prvo računalo na FOI stiže pet godina kasnije, što je predstavljalo presedan u ondašnjem izvođenju nastave na visokim učilištima.

Devedesetih godina uvode se dodatne razine usmjerenja na FOI-ju, pa tako od 1992. i poslijediplomski znanstveni studij te Diplomski studij „Informacijski sustavi“, koji i danas, značajno aktualiziran, predstavlja jedinstven spoj specifičnih znanstveno- produktivnih disciplina u polju informacijskih znanosti, u Hrvatskoj i šire.

Od 2000-ih godina uvodi se i stručna razina studija i poslijediplomski znanstveni studij, na kojima se i danas učestalo provodi revizija s ciljem što veće atraktivnosti i aktualnosti.

DIGITALIZACIJA I MODERNIZACIJA

Proces digitalizacije na FOI-ju se oduvijek kretao vrlo brzo, pa su ranih 90-ih stvorene i prve međunarodne konekcije na znanstvenim i stručnim projektima. Danas FOI, putem vlastitoga Centra za međunarodne projekte, aktivno provodi 34 međunarodna projekta u partnerstvu s 152 institucije iz 31 države, ukupne vrijednosti više od 200 milijuna eura. Važno je spomenuti i proces međunarodne mobilnosti, koja danas obuhvaća 30-ak partnerskih sveučilišta i učilišta u cijelom svijetu, a s kojima FOI ostvaruje projektnu i bilateralnu suradnju putem Ureda za međunarodnu suradnju.

Značajan iskorak FOI je napravio u području e-učenja, uvevši više od 400 e-predmeta u nastavni proces, kao i cjelovitu podršku online nastavi od 2020. godine temeljenu na vlastitim poslužiteljima, razvijenih upravo u FOI-jevom Centru za razvoj programskih proizvoda.

studenti FOI

FOI DANAS

Danas je FOI međunarodno prepoznata visokoobrazovna institucija, utemeljena na Bolonjskom programu, te jedna od najvećih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, koju godišnje polazi oko 2800 studenata na tri razine stručnih i sveučilišnih studija. FOI-jevi studiji danas se ne izvode samo u Varaždinu, već i u Sisku, Zaboku i Križevcima, pokrivajući tako značajan dio Središnje i Sjeverozapadne Hrvatske. Radi se o instituciji koja nastoji otvoriti suvremenu infrastrukturu studentima i nastavnicima, kroz kontinuirano proširenje vlastitih kapaciteta, pa će tako, upravo u ovoj godini svoje značajne obljetnice, predstaviti novoobnovljenu Vilu Oršić u koju će smjestiti velik dio laboratorija i istraživačkih centara, kao i prostorija za izvođenje modernih i naprednih oblika nastave. Isto tako, realizacija projekta 'Sveučilišni Kampus Varaždin – faza 2' prioritet je za FOI, ali i za Varaždinsku županiju, te je kao takav uvršten na listu projekata u Razvojnom sporazumu za sjever Hrvatske, potvrđen od strane Vlade Republike Hrvatske. Sve to predstavlja izazove FOI-ja u budućnosti.

ZAJEDNIŠTVOM DO USPJEHA

Do ovog velikog i značajnog jubileja FOI je doveo zajednički rad, vizija i predanost 148 djelatnika, nastavnog i nenastavnog osoblja, kao i svih prethodnih zaposlenika - znanstvenika i entuzijasta, koji su doprinijeli u stvaranju ove institucije koju FOI danas predstavlja.

Misija FOI-ja i dalje je dosljedna - biti vodeći fakultet u Republici Hrvatskoj u obrazovanju i znanstveno- istraživačkom radu u informatici, organizaciji i poslovanju, prepoznatljiv po inovativnom pristupu učenju i poučavanju, razvoju kompetencija digitalnog doba te zavidnoj projektnoj i međunarodnoj suradnji.

FOI je svoju 60. obljetnicu pripremio posebni vizualni identitet u znaku broja 60, a veliku obljetnicu će obilježiti i nizom aktivnosti i događanja tijekom cijele godine. Među njima je i posebna virtualna izložba fakultetske Knjižnice „Što se krije u spremištima Knjižnice FOI-ja?“ koja prikazuje povijesni presjek 60 godina FOI-ja. Uz to, u njihovim prostorima može se do 10. ožujka 2022. razgledati i izložba postavljena u spomen na prof. dr. sc. Miroslava Žugaja, professora emeritusa, koja prikazuje mnogobrojna profesorova postignuća u privatnom, poslovnom, znanstveno-istraživačkom i nastavnom radu.

foi loptica

 Top