Vijest
13.02.2020

Erasmus+ stručne prakse u Švicarskoj za razvoj digitalnih vještina: Rezultati, 2. krug Natječaja

Klasa: 605-01/18-01/70
Urbroj: 380-155/073-19-114
Zagreb, 13.02.2020.

Drugi krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u Švicarskoj za razvoj digitalnih vještina u okviru Programa Erasmus+ KA107 u akademskoj godini 2019./20. objavljen je 17. travnja 2019. Rok za dostavu prijavne dokumentacije bio je 7. veljače 2020.

ODABIR KANDIDATA

Izvornu natječajnu dokumentaciju zajedno s izjavom suglasnosti ECTS koordinatora matične sastavnice s predloženom stručnom praksom studenti su dostavljali Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.
Ukupno je u sklopu 2. kruga do 7. veljače 2020. u 12h stigla 1 online prijava za stručnu praksu te fizička dokumentacija zaprimljena za 1 prijavu.

Financijska potpora je odobrena za 1 studenta.

FINANCIJSKA POTPORA

Sveučilište u Zagrebu studentima kojima je odobrena financijska potpora za digitalnu stručnu praksu u Švicarskoj odobrava ukupno 700 EUR mjesečno te iznos od 275 EUR za putne troškove, iz sredstava koja osigurava Agencija za mobilnost i programe EU. Napominjemo da financijska potpora pokriva samo dio životnih troškova u inozemstvu.

ODUSTANAK OD STRUČNE PRAKSE

U slučaju odustanka od odlaska na stručnu praksu student obavezno odmah dostavlja vlastoručno potpisanu izjavu na službenom obrascu u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta (obrazac se nalazi pod Dokumenti i obrasci).

Rok za odustanak je najkasnije mjesec dana prije planiranog početka mobilnosti, odnosno najkasnije do 28.2.2020., neovisno o datumu odlaska.

PRILOZI:

  1. Rezultati 2. kruga Erasmus+ka107 Natječaja za studente za stručnu praksu u Švicarskoj za razvoj digitalnih vještina (SMP) u ak. god. 2019./20.
  2. Upute studentima odabranima za Erasmus+ka107 stručnu praksu u ak. god. 2019./20. Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene pridržavati se propisanih uputa koje su dane u dokumentu „Upute studentima odabranima za Erasmus+ka107 digitalnu stručnu praksu u Švicarskoj“, kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte.
  3. Obrasci i dokumenti stručnu praksu u Švicarskoj za razvoj digitalnih vještina

UPUTA O ŽALBI

Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju i sl., prijava se odbacuje bez mogućnosti žalbe.

Moguće je podnijeti žalbu protiv Odluke o odabiru kandidata za digitalnu stručnu praksu.

Konačnu odluku o žalbi donosi Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Žalbe se podnose u pisanom obliku preporučenom poštom, u roku od 8 dana od objave rezultata natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta (Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu čl. 30). Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje.

Adresa: Sveučilište u Zagrebu (pisarnica), Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom „Žalba, Natječaj Erasmus+ka107 digitalna stručna praksa u Švicarskoj, odabir kandidata 2019./20.“, za Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti, Ured za međunarodnu suradnju.
Rok za odgovor na žalbu je 8 dana od datuma zaprimanja žalbe na Sveučilište.

Napomena: Prije konačne odluke o žalbi student ne smije započeti prijavljenu mobilnost u svrhu Erasmus+ stručne prakse (žalba može značiti odgodu početka mobilnosti).

Ako Sveučilište u Zagrebu ne zaprimi žalbu na ovdje objavljene rezultate, oni će se smatrati konačnima.Top