Vijest
22.01.2019

Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak - programske zemlje KA103 (EU) za ak.godinu 2019./20.


Sveučilište u Zagrebu na temelju sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama iz programskih zemalja (KA103) raspisuje Natječaj za mobilnost studenata (mogu se prijaviti i doktorandi) u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2019./2020. Sve detalje natječaja naći ćete na stranicama Ureda za međunarodnu suradnju, na poveznici ovdje.

Rok za prijavu: 14. veljače, 2019. (12:00 sati, online i papirnato).Top